Borlänge kommuns logotyp
En familj med barn i skolåldern leker på en strand. De har regnkappor på och skrattar.

Kurs för alla föräldrar

Vill du stärka relationen till ditt barn samt träffa andra föräldrar, då är COPE en kurs för dig.

COPE - föräldrasskapskurs

COPE erbjuds till föräldrar med barn i åldern 3–12 år samt 13-18 år (tonår). Du behöver inte ha något speciellt problem med dina barn utan bara en önskan att utveckla ditt föräldraskap.

Vi rekommenderar att de vuxna som är viktiga för barnet deltar på kursen om det är möjligt. Då får ni en gemensam grund att stå på. Under kursen kommer du får nya sätt och verktyg att förstå och bemöta ditt eller dina barn. Du får även möjlighet att skapa nätverk och byta erfarenheter med andra föräldrar samt förbättra relationer inom familjen.

Kursinnehåll

COPE, The Community Parent Education Program, kommer från Kanada men har funnits i Sverige sedan slutet på 1990-talet. Varje gruppträff avhandlar en strategi, exempelvis hur man kan bortse från vissa mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner. Strategierna i kursen bygger på varandra och vid varje tillfälle introduceras en ny strategi. Kursledare leder diskussioner utifrån filmklipp från vardagliga situationer och gruppen kommer gemensamt fram till lösningar.

Länk till: Svenska COPE – Community Parent Education Program Länk till annan webbplats.

Gruppträffar

COPE-träffar sker tillsammans med kursledare där du som förälder får möjlighet att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter, diskutera och knyta kontakter. Du får konkreta strategier för att hantera olika vardagssituationer som kan uppstå. Kursledarna utgår från problemsituationer som alla kan känna igen sig i och diskuterar lösningsförslag tillsammans i gruppen. Mellan kurstillfällena får deltagarna prova lösningsförslagen hemma. En COPE-kurs omfattar normalt 8 gruppträffar om två timmar på eftermiddag- och kvällstid. Gruppen träffas en gång i veckan. COPE finns i två versioner, en för föräldrar till barn som är 3-12 år samt en för föräldrar till tonåringar 13-18 år. Barnpassning och tolk finns att tillgå om behov finns. Kursen är gratis.

Kursstart COPE grund 3-12 år. Planeras erbjudas igen höstterminen 2024. Välkommen att anmäla intresse i formuläret nedan.

Kursstart COPE Tonår 13-18 år. Startas när tillräckligt många föräldrar anmält intresse. Totalt 8 tillfällen. Välkommen att anmäla intresse i formuläret nedan.

*Kursstart kan komma att skjutas upp om för få föräldrar anmäler dig.

Kursledarna

Alla kursledare har gått COPE kursledarutbildning. Kursledarna är anställda inom kommunens elevhälsa.

Intresseanmälan
Vilken kurs är du intresserad av?
Vilken kurs är du intresserad av?


Övrigt
Behöver du tolk eller barnpassning?
Övrigt


Lämna din intresseanmälan här i formuläret!

Du kan även ringa eller maila Cecilia Von Krusenstierna på Centrala elevhälsan.

Telefon: 0243-73696

Mail: cecilia.vonkrusenstierna@borlange.se