Borlänge kommuns logotyp

Utvärderingar och evidens

Information om uppföljningar, utvärderingar och evidens kommer från myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

COPE

Uppföljning och utvärderingar

Som en del av programmet erbjuds föräldrarna en uppföljningsträff ca 3-6 månader efter avslutad kurs. Syftet är att föräldrarna ska dela med sig av erfarenheter och positiva upplevelser kring strategierna i programmet.

Resultat från genomförda studier visar bland annat att barnens beteendeproblem minskar, föräldrar slutar reagera negativt på barns beteende samt att föräldrars stress minskar.

Programmet har utvärderats och omnämns i både en metaanalys eller systematisk översikt. Programmet har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) i Sverige och Kanada.

Svenska studier gjorda på programmet

Alfredsson, E. K., Thorvaldsson, V., Axberg, U., & Broberg, A. G. (2018). Parenting programs during adolescence: Outcomes from universal and targeted interventions offered in real-world settings. Scandinavian Journal of Psychology, 59, 378–91.

Högström, J., Olofsson, V., Öz.demir, M., Enebrink, P. & Stattin, H. (2017). Two-year Findings from a National Effectiveness Trial: Effectiveness of Behavioral and Non-behavioral Parenting Programs. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(3), 527-42. Doi:10.1007/s10802-016-0178-0

Nystrand, C., Feldman, I., Enebrink, P. & Sampaio, F. (2019). Cost-effectiveness analysis of parenting interventions for the prevention of behaviour problems in children. PloS One, 14, e0225503.

Stattin, H., Enebrink, P., Özdemir, M. & Gionnotta, F. (2015). A national evaluation of parenting programs in Sweden: The short-term effects using a RCT effectiveness design. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83, 1069-84. doi:10.1037/a0039328

Thorell, L. (2009). The Community parent education program (COPE): Treatment effects in a clinical and a community-based sample. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 14, 373–87.

Hemsida: Svenska COPE – Community Parent Education Program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Connect

Uppföljning och utvärderingar

Uppföljning av föräldrarnas upplevelse av programmet genomförs genom en enkätundersökning som fylls i vid sista grupptillfället. Humana som är programägare sammanställer utvärderingarna och rapporterar vidare till programägaren Marlene Moretti vid Simon Fraiser University i Kanada. Utvärderingarna återkopplas även till den kommun, region eller det företag som är anordnare av Connect för föräldrar eller familjehem.

Programmet har utvärderats och omnämns av SBU i en systematisk översikt. Programmet har utvärderats i randomiserade kontrollerade studier (RCT) i Sverige, Kanada och Italien. Ett pågående internationellt forskningsprojekt jämför effekterna av eConnect med Connect på plats.

Programmet är väl underbyggt med högsta graden av evidens enligt amerikanska California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare.

Svenska studier gjorda på programmet

Osman, F., Vixner, L., Flacking, R., Klingberg-Allvin, M., Schön, U.-K. & Salari, R. (2021). Impact of a culturally tailored parenting programme on the mental health of Somali parents and children living in Sweden: a longitudinal cohort study. BMJ Open, 11(8), e045067.

Alfredsson, E. K., Thorvaldsson, V., Axberg, U. & Broberg, A. G. (2018). Parenting programs during adolescence: Outcomes from universal and targeted interventions offered in real-world settings. Scandinavian Journal of Psychology, 59, 378–91.

Rooth, H., Forinder, U., Piuva, K., & Ack, M. (2017). An Assessment of Two Parenting Training Manuals Used in Swedish Parenting Interventions. Children & Society. 10.1111/chso.12220.

Osman, F., Flacking, R., Klingberg-Allvin, M. & Schön, U-K. (2017). Somali parents’ experiences of participating in a culturally tailored parenting support program in Sweden.

Osman, F., Salari, R., Klingberg-Allvin, M., Schön, U-K. & Flacking, F. (2017) Effects of a culturally tailored parenting support programme in Somali-born parents’ mental health and sense of competence in parenting – a randomised controlled trial. BMJ Open.;0 e017600. Doi: 10.1136/bmjopen-2017-017600

Osman, F., Flacking, R. , Schön, U.K. & Klingberg-Allvin, M. (2017). A support program for Somali-born parents on children’s behavioral problems. Pediatrics 2017;139 e20162764. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Högström, J., Olofsson, V., Özdemir, M., Enebrink, P. & Stattin, H. (2017). Two-year Findings from a National Effectiveness Trial: Effectiveness of Behavioral and Non-behavioral Parenting Programs. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(3), 527-42. Doi:10.1007/s10802-016-0178-0

Stattin, H., Enebrink, P., Özdemir, M. & Giannotta, F. (2015). A national evaluation of parenting programs in Sweden: The short-term effects using an RCT effectiveness design. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(6), 1069–84.


Hemsida: Connect - Humana  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Text

Text