Borlänge kommun

Förskola och pedagogisk omsorg

Välkommen till förskola och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun! Här erbjuds verksamhet för cirka 2850 barn mellan 1 och 5 år på förskolor och hos dagbarnvårdare. Det finns både kommunala och fristående verksamheter.

Förskolorna håller öppet mellan klockan 06:30 och 18:30. Nattviolen är den förskola i kommunen som också erbjuder omsorg dygnet runt.

Skolnämnden är huvudansvarig för verksamheterna i Borlänge kommun. Förskola och pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) ingår i bildningssektorns verksamhetsområde. Varje förskola har en rektor som är ansvarig för enhetens arbete. Även pedagogisk omsorg leds av rektor.

Förskolan styrs av skollagen och förskolans läroplan. För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande. I läroplanen finns de mål som verksamheten ska arbeta mot. Förskolan är en egen skolform och det första steget i utbildningsväsendet. Verksamhet i förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter livet ut.

Trygg, rolig och lärorik verksamhet

Verksamheten i förskola och pedagogisk omsorg ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som går där. Barn ska ges möjlighet att lära sig olika saker genom att leka, skapa och utforska - både i grupp och på egen hand. Trygghet är en viktig förutsättning för att barnen ska lära sig och utvecklas. Förskolorna planerar och genomför sin verksamhet utifrån barnens intressen och behov vilket innebär att verksamheten kan se olika ut på de olika förskolorna.