Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Verksamhetschef förskola-grundskola
Ulrika Forssell
0243-746 87
Verksamhetschef förskola-grundskola
Stefan Forsmark
0243-665 40
Dela sidan på sociala medier

Förskola och pedagogisk omsorg

Välkommen till förskola och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun!

Självservice och e-tjänster

Ändra schema, inkomstuppgifter och kontaktuppgifter

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg i Borlänge 

I Borlänge kommun erbjuds verksamhet för cirka 2850 barn mellan 1 och 5 år i 46 förskolor och hos 35 dagbarnvårdare. Det finns både kommunala och fristående verksamheter. Under dokument, längst ned på sidan, finns en pdf där du kan läsa mer om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Borlänge kommun. Där finns även en blankett för beställning av en tryckt version av materialet.

Förskolorna håller öppet mellan klockan 06:30 och 18:30. Nattöppen verksamhet kan erbjudas vid Ekens förskola.

Hitta snabbt

Ansökan och placering

Är det dags för ditt barn att börja förskolan? Läs mer om ansökan, placering och barnomsorgsköer här.

Förskolor

I Borlänge kommun finns 41 kommunala förskolor. Förskolorna finns i hela kommunen och är olika stora. Dessutom finns fem fristående förskolor. Läs mer på sidan Förskolor.

Fakta om Borlänge kommuns förskolor

Huvudansvarig för verksamheterna i Borlänge kommun är barn- och bildningsnämnden. Förskola och pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) ingår i bildningssektorns verksamhetsområde. Varje förskola har en förskolechef som är ansvarig för enhetens arbete. Pedagogisk omsorg leds av en enhetschef.

Förskolan styrs av skollagen och förskolans läroplan. För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande. I läroplanen finns de mål som verksamheten ska arbeta mot. Förskolan är en egen skolform och det första steget i utbildningsväsendet. Verksamhet i förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter livet ut.

Verksamhet i förskola och pedagogisk omsorg ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som går där. Barn ska ges möjlighet att lära sig olika saker genom att leka, skapa och utforska - både i grupp och på egen hand. Trygghet är en viktig förutsättning för att barnen ska lära sig och utvecklas. Förskolorna planerar och genomför sin verksamhet utifrån barnens intressen och behov vilket innebär att verksamheten kan se olika ut på de olika förskolorna.

Sidan senast uppdaterad