Borlänge kommuns logotyp

Ansökan och placering

Behöver ditt barn plats i förskola eller inom pedagogisk omsorg? Läs mer om ansökan, placering och barnomsorgsköer här.

När ditt barn ska börja förskolan eller inom pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) ska du ansöka om plats. Du kan göra din ansökan när som helst, men den aktiveras sex månader innan det datum du vill att ditt barn ska börja.

Ansök om plats

Gör din ansökan digitalt med hjälp av bank-id. Du kan också göra en skriftlig ansökan som skickas till Borlänge kommun. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

När du ansöker om plats till förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra minst tre val av förskolor eller dagbarnvårdare. Om du anger fler sökalternativ kan du få platserbjudande snabbare.

E-tjänst för ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanket för skriftlig ansökan till förskola eller pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Word, 133.5 kB.

Läs mer i reglementet för Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Pdf, 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Borlänge kommun Pdf, 107.5 kB, öppnas i nytt fönster.

När får mitt barn en plats?

Placering inom förskola och pedagogisk omsorg sker efter ansökningsdatum. Det barn som har stått längst i kö får en ledig plats först. Om flera barn har samma ansökningsdatum placeras äldre barn före yngre. Syskon till redan placerat barn har företräde till ledig plats vid samma enhet där syskonet är placerat. Barnet måste ha fyllt ett år för att få börja i förskolan eller pedagogisk omsorg.

Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Det innebär inte alltid att du får just den förskola du önskat.

Platserbjudande

När en plats blir ledig och ditt barn står på tur får du ett platserbjudande. Du ska bekräfta din plats inom tio dagar. Om svar uteblir eller om du tackar nej till erbjuden plats, erbjuds platsen till annan sökande och ditt barn tas ur kön. För att du därefter ska kunna bli erbjuden en ny plats måste du göra en ny ansökan.

Om du tackar ja till ett alternativ du inte har valt, finns möjlighet att begära överflytt. Det görs på blanketten "Ansökan om omplacering".

Vem har rätt till förskola och pedagogisk omsorg?

Barn till arbetande och studerande vårdnadshavare har rätt till verksamhet under vårdnadshavarens arbets- eller studietid samt restid. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med minst tre dagar i följd, har möjlighet till utökad vistelsetid utifrån barnets behov. Beslut om utökad vistelsetid tas i samråd med förskolans rektor.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga

Barn som har en förälder som är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till verksamhet under 20 timmar i veckan. Hur tiden fördelas bestäms av verksamheten utifrån bästa pedagogiska kvalitet för barnen. Viss hänsyn kan tas till föräldrarnas önskemål.

Introduktion (inskolning)

Plats ska tas i bruk inom två veckor från att du fått tillgång till platsen enligt placeringsmeddelandet. Introduktionstiden kan variera. Överenskommelse om tider görs med personalen. Som vårdnadshavare deltar du under introduktionen. Avgift debiteras från det datum du fått tillgång till platsen.

Plats i annan kommun

Huvudprincipen är att barnet erbjuds plats i hemkommunen. Om föräldrarna gemensamt önskar det, kan plats erbjudas i annan kommun. Den mottagande kommunen beslutar om det finns möjlighet att ta emot barnet. Ansökan krävs. Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner.

Uppsägning

Om plats står outnyttjad längre än en månad utan skälig orsak kan skolnämnden säga upp platsen. Plats kan även sägas upp vid en obetald månadsavgift. Handläggare på Borlänge kommun följer särskilda rutiner vid obetalda avgifter.