Borlänge kommuns logotyp

Avgifter

Du som har barn inom förskola eller pedagogisk omsorg betalar en avgift. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i hushållet och antalet placerade barn.

När ditt barn börjar i förskolan eller inom pedagogisk omsorg ska du ange hushållets inkomst. Hur stor avgiften blir beror nämligen på ditt hushålls inkomst och hur många barn du har som går i förskolan eller har pedagogisk omsorg. Om du eller barnets andra vårdnadshavare får en förändrad inkomst ska ni anmäla det direkt.

Allmän information om avgiften

Avgift betalas 12 månader per år. Vid beräkning av avgift tas inte någon hänsyn till förändringar föranledda av storhelger, semestrar, lov eller annan ledighet. Däremot kan avgiften förändras när familjens inkomst minskar eller ökar. Anmäl därför sådana förändringar omgående. Placering räknas fortlöpande över sommaren om barnet fortsätter i någon av verksamheterna vid höstterminens start.

Platsinnehavaren är skyldig att hålla de överenskomna närvarotiderna. Nytt schema ska lämnas in vid varaktig förändring av närvarotiden. Om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar kan avgiftsbefrielse medges för de dagar som överstiger 30. Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs då.

Från och med augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften per automatik enligt reglerna för allmän förskola.

Inkomstredovisning

Platsinnehavare är skyldig att lämna aktuella inkomstuppgifter till Borlänge kommun. Anges ingen inkomst kommer högsta avgift att tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas. Ny inkomstuppgift ska lämnas vid förändrad inkomst och minst en gång per år. Vid felaktiga uppgifter kan du bli betalningsskyldig. I ett hushåll ligger bådas inkomster till grund oavsett om man är förälder eller ej.

Ändra inkomstuppgifter (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för att ändra inkomstuppgifter Pdf, 218.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för att redovisa inkomstuppgifter vid delad faktura Pdf, 217.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

Avgifterna nedan gäller från den 1 januari 2024 för förskola och pedagogisk omsorg, vid en inkomst mellan 20 001 och 56 250 kronor i månaden. Avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt (brutto).

Barn 1: 3% av inkomsten, högst 1688 kr/månad
Barn 2: 2% av inkomsten, högst 1125 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten, högst 563 kr/månad

Ingen avgift utgår för barn som är placerade enligt allmän förskola och som har placering tre timmar om dagen. För barn som har placering utifrån förälderns arbete, studier, arbetslöshet eller föräldraledighet och som omfattas av allmän förskola sker reducering av avgiften med 25 % per månad och per barn.

Som barn 1 räknas det yngsta barnet som är placerat i någon av verksamheterna. Om hushållets sammanlagda inkomst understiger 20 001 kronor i månaden är verksamheten avgiftsfri.