Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Avgifter

Du som har barn inom förskolan eller pedagogisk omsorg betalar en avgift. Hur stor avgiften är beror på ditt hushålls inkomst och hur många barn du har som går i förskola.

Självservice, e-tjänster och blanketter

Ändra inkomstuppgifter (e-tjänst)

Blankett för att ändra inkomstuppgifter (word, 115 kb) 

Allmän information om avgiften

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i hushållet och antalet placerade barn. Om du eller barnets andra vårdnadshavare får en förändrad inkomst ska ni anmäla det direkt. När ditt barn börjar i förskolan eller inom pedagogisk omsorg ska du också ange hushållets inkomst.

Hänsyn tas ej till förändringar föranledda av storhelger, semestrar, lov eller annan ledighet. Placering räknas fortlöpande under sommaren om barnet fortsätter placering i förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshem vid höstterminens start samma år.

Om barnet är sjukt under en sammanhängande period som är längre än 30 dagar kan avgiftsbefrielse medges för de dagar som överstiger 30. Skriftlig ansökan med bifogat läkarintyg krävs.

Avgift betalas 12 månader per år. Avgiften kan förändras när familjens inkomst minskar eller ökar. Förändringar ska anmälas omgående. Placering räknas fortlöpande över sommaren om barnet fortsätter i någon av verksamheterna vid höstterminens start.

Från och med augusti det år barnet fyller 3 år sker reducering av avgift per automatik enligt reglerna för allmän förskola.

Platsinnehavaren är skyldig att hålla de överenskomna närvarotiderna. Nytt schema ska lämnas in vid varaktig förändring av närvarotiden.

Inkomstredovisning

Platsinnehavare är skyldig att lämna aktuella inkomstuppgifter till Borlänge kommun. Anges ingen inkomst kommer högsta avgift tas ut till dess att inkomstuppgift lämnas. Vid felaktiga uppgifter kan du bli betalningsskyldig. Ny inkomstuppgift ska lämnas vid förändrad inkomst och minst en gång per år. Blankett för inkomstredovisning finner du längre ner på denna sida. I ett hushåll ligger bådas inkomster till grund oavsett om man är förälder eller ej.

Vad kostar det?

Avgifterna nedan gäller från den 1 februari 2019 för förskola och pedagogisk omsorg, vid en inkomst mellan 20 001 och 47 490 kronor i månaden.  Avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt (brutto).

Barn 1: 3% av inkomsten, högst 1425 kr/månad
Barn 2: 2% av inkomsten, högst 950 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten, högst 475 kr/månad

Ingen avgift utgår för barn som är placerade enligt allmän förskola och som har placering tre timmar om dagen. För barn som har placering utifrån förälderns arbete, studier, arbetslöshet eller föräldraledighet och som omfattas av allmän förskola sker reducering av avgiften med 25 % per månad och per barn.

Som barn 1 räknas det yngsta barnet som är placerat i någon av verksamheterna. Om hushållets sammanlagda inkomst understiger 20 001 kronor i månaden är verksamheten avgiftsfri.

Sidan senast uppdaterad