Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Förskolor

I Borlänge kommun finns 42 kommunala förskolor. Förskolorna finns i hela kommunen och är olika stora. Dessutom finns fem fristående förskolor. Information om dessa finns under fliken fristående förskola. Längst ner på sidan finns länk till en karta över var förskolorna är placerade.

Anemonen

Välkommen till Anemonens förskola!

Björkbacken

Välkommen till Björkbackens förskola!

Bolbyn

Välkommen till Bolbyns förskola! Förskolan ligger i Nygårdsdalen och har fyra avdelningar.

Brogården

Välkommen till Brogårdens förskola!

Bryggargården

Välkommen till Bryggargårdens förskola! Förskolan finns i Forssa, har tre avdelningar och tillhör Älvhagens förskolor.

Bullergården

Välkommen till Bullergårdens förskola! Förskolan finns i Bullermyren och har sex avdelningar.

Eken

Välkommen till Ekens förskola! Förskolan finns i Hagalund och har fyra avdelningar. Av dessa är en avdelning anpassad för barn i behov av särskilt stöd och en annan är Borlänges enda dygnet-runt-öppna avdelning.

Filuren

Välkommen till Filurens förskola! Förskolan finns i Kvarnsveden och har en avdelning.

Forssagården

Välkommen till Forssagårdens förskola!

Forssaänggården

Välkommen till Forssaänggårdens förskola! Förskolan finns i Forssa och har två avdelningar.

Furulundsgården

Välkommen till Furulundsgårdens förskola! Förskolan finns i Kvarnsveden och har fyra avdelningar.

Fyrklövern

Välkommen till Fyrklöverns förskola! Förskolan finns i Tjärna Ängar och har sex avdelningar.

Färjegården

Välkommen till Färjegårdens förskola!

Gylle förskola

Välkommen till Gylle förskola! Förskolan finns i Gylle och har två avdelningar.

Gärdesgården

Välkommen till Gärdesgårdens förskola! Förskolan finns i Lergärdet och har en avdelning.

Hushagen

Välkommen till Hushagens förskola! Förskolan har fyra avdelningar och tillhör Älvhagens förskolor.

Hönsarvsgården

Välkommen till Hönsarvsgårdens förskola!

Kometen

Välkommen till Kometens förskola!

Kvarnforsgården

Välkommen till Kvarnforsgårdens förskola! Förskolan finns i Kvarnsveden och har tre avdelningar.

Mats Knuts

Välkommen till Mats Knuts förskola!

Medväga

Välkommen till Medväga förskola! Förskolan finns i Medväga, har fyra avdelningar och tillhör Älvhagens förskoleområde tillsammans med Bryggargården och Hushagen.

Målargården

Välkommen till Målargårdens förskola! Förskolan finns i Skräddarbacken och har fem avdelningar.

Ornäs

Välkommen till Ornäs förskola! Förskolan finns i Ornäs och har 3-4 basgrupper.

Paradisgården

Välkommen till Paradisgårdens förskola!

Planeten

Välkommen till Planetens förskola!

Plogen

Välkommen till Plogens förskola! Förskolan finns i Tjärna Ängar och har en avdelning.

Satelliten

Välkommen till Satellitens förskola!

Skräddaren

Välkommen till Skräddarens förskola! Förskolan finns i Skräddarbacken och har fyra avdelningar.

Snickargården

Välkommen till Snickargårdens förskola!

Svartnäsgården

Välkommen till Svartnäsgårdens förskola! Förskolan finns i Forssa och har fyra avdelningar.

Tjärna förskola

Välkommen till Tjärna förskola! Förskolan har fyra avdelningar och ligger i direkt anslutning till Tjärnaskolan med närhet till Borlänge centrum.

Tjärna Hage

Välkommen till Tjärna Hages förskola! Förskolan finns i Tjärna Ängar och har fyra avdelningar.

Torsång

Välkommen till Torsångs förskola! Förskolan finns i Torsång och har 5 basgrupper.

Trollskogen 1 & 2

Välkommen till Trollskogens förskolor! Förskolorna finns i Tjärna Ängar och har 16 avdelningar fördelat på två verksamheter och med två förskolechefer.

Trubaduren

Välkommen till Trubadurens förskola! Förskolan finns i Bullermyren, norr om sportfältet och har fyra avdelningar.

Tunet

Välkommen till Tunets förskola!

Tångringsgården

Välkommen till Tångringsgårdens förskola! Förskolan finns i Hagalund och har fyra avdelningar. 

Täppgården

Välkommen till Täppgårdens förskola! Förskolan finns i Gylle och har sex avdelningar.

Årbygården

Välkommen till Årbygårdens förskola!

Åselby

Välkommen till Åselby förskola! Förskolan finns i Åselby och har två avdelningar.

Östermalmsgården

Välkommen till Östermalmsgårdens förskola!

Sidan senast uppdaterad