Borlänge kommuns logotyp

Ängens förskola

Välkommen till Ängens förskola!

Förskolan Ängen är inrymd i splitternya lokaler tillsammans med Paradisskolan, vilket ger verksamheten goda förutsättningar till ett nära samarbete med barn och pedagoger i skolan. Ängen tillhör Paradisets förskoleområde.

Förskolan består av småbarnsavdelningarna Vitsippan och Ängsklockan med barn i åldrarna 1-3 år samt syskonavdelningarna Violen och Blåklinten, med barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolan har gångavstånd till skogen och Paradisbacken. Det finns dessutom goda bussförbindelser till och från förskolan för att ta sig till andra delar av kommunen. Förskolans gård lockar barnen till lek och rörelse under alla årstider.

Verksamhet

Grunden för verksamheten är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan. Värdegrundsarbetet är en viktig del och något som förskolan arbetar aktivt med. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna.

Förskolans målsättning är också att skapa en verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet genom att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och kompetenser.

Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten genom bland annat sång, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Vi väcker barnens intresse och nyfikenhet för matematik genom exempelvis lek, sång, ramsor, sagor och dans.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Karin Öst

E-post: karin.ost@borlange.se

Telefon: 0243-739 70 

Besöksadress: Harvstigen 2

Avdelningar

Blåklinten: 0243-742 83

Vitsippan: 0243-742 98

Violen: 0243-662 11

Ängsklockan: 0243- 662 19

  • Ingen giltig användare vald.