Borlänge kommuns logotyp

Ängens förskola

Välkommen till Ängens förskola, i nya lokaler på Paradisskolan!

Förskolan Ängen är inrymd i splitternya lokaler tillsammans med Paradisskolan, vilket ger verksamheten goda förutsättningar till ett nära samarbete med barn och pedagoger i skolan. Ängen är en av två förskolor som tillhör Paradisets förskoleområde.

Förskolan består just nu av småbarnsavdelningen Vitsippan med barn i åldrarna 1-3 år och syskonavdelningen Violen med barn i åldrarna 3-5 år. I lokalerna finns dock utrymme för att öppna ytterligare två avdelningar.

Förskolan har gångavstånd till skogen och Paradisbacken. Det finns dessutom goda bussförbindelser till och från förskolan för att ta sig till andra delar av kommunen. Förskolans gård lockar barnen till lek och rörelse under alla årstider.

Verksamhet

Grunden för verksamheten är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan. Värdegrundsarbetet är en viktig del och något som förskolan arbetar aktivt med. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna.

Förskolans målsättning är också att skapa en verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet genom att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och kompetenser.

Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten genom bland annat sång, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Vi väcker barnens intresse och nyfikenhet för matematik genom exempelvis lek, sång, ramsor, sagor och dans.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Karin Öst

E-post: karin.ost@borlange.se

Telefon: 0243-739 79

Besöksadress: Harvstigen 2

Avdelningar

Vitsippan: 0243-742 98

Violen: 0243-662 11

  • Ingen giltig användare vald.