Borlänge kommuns logotyp

Årbygården

Välkommen till Årbygårdens förskola!

Förskolan ligger i Årby, ett villaområde två kilometer söder om Borlänge centrum.

Årbygården består av fyra avdelningar anpassade efter barnens ålder: Ankaret 3-5 år, Skeppet 3-5 år, Jollen 1-3 år och Matrosen 1-3 år. Pedagogerna samarbetar mellan avdelningarna och hjälps åt vid öppningar och stängningar.

Förskolegården är stor och uppmuntrar till lek i en miljö med rik växtlighet och varierat lekmaterial. I närmiljön finns även lekparker, skogsdungar och vattendrag att utforska.

Verksamhet

Vi vill att vår verksamhet genomsyras av ett demokratiskt klimat där barn och vuxna trivs, är trygga och känner glädje tillsammans varje dag. Vi har en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling som hjälper oss att vidareutveckla detta arbete.

Vi har valt ett temainriktat arbetssätt där vi väver in språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande. De äldre barnen arbetar med ”Läsnyckeln” som är ett läsförberedande material där barnens nyfikenhet tas tillvara. På förskolan finns pedagoger som är utbildade i små barns matematik med syfte att göra barnen matematiskt medvetna från tidig ålder. En kommunövergripande utbildning gällande naturvetenskap och teknik har hjälpt oss att ge barnen möjlighet att lära mer och ta del av spännande experiment riktat mot yngre åldrar.

Samtidigt anser vi på Årbygården att leken är det viktigaste verktyget som barnen har för att lära sig och uppleva nya saker. Vi tror också att utevistelse skapar friska barn och därför lägger vi en stor del av verksamheten utomhus. Under lekfulla former tillägnar sig barnen kunskaper, bland annat om årstidernas växlingar. 5-åringarna erbjuds Mulleverksamhet i Friluftsfrämjandets regi och de yngre barnen utforskar naturen i närområdet. Vintertid ägnar vi utevistelsen åt exempelvis pulkaåkning, utflykter och lek i snön.

Vi använder iPad som ett pedagogiskt verktyg för att dokumentera verksamheten och låta barnen reflektera över sitt eget lärande. Detta kan vi göra genom att fotografera eller filma ett speciellt tillfälle och sedan prata med barnen om vad de gjorde och lärde sig just då.

Maten lagas från grunden i förskolan och en stor del av den är ekologisk.

Du som vill veta mer om Årbygården är välkommen att besöka oss - ring så bokar vi in en tid så att vi kan visa dig runt!

Rektor

Heléne Ekström

helene.ekstrom@borlange.se

0243-648 48

Besöksadress: Årbyvägen 99

Ankaret: 0243-749 10

Jollen: 0243-742 50

Matrosen: 0243-742 92

Skeppet: 0243-749 69