Borlänge kommuns logotyp

Åselby förskola

Välkommen till Åselby förskola

Åselby förskola är en liten förskola belägen i ett hyreshus på bottenplan intill Åselby centrum. 

Förskolan består av två avdelningar; Blåbäret för barn i åldern 1-3 år och Lingonet för 4-5-åringar. På förskolan finns en liten men mysig gård.

Verksamhet

Verksamheten hos oss på Åselby förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet. Gruppsammansättningen och den specifika kompetensen på avdelningarna ligger till grund för att skapa en så god pedagogisk verksamhet som möjligt. Målsättningen är att skapa en miljö där barnen känner delaktighet och där vi tar tillvara barnens nyfikenhet och kompetenser.

På Åselby förskola strävar vi efter att varje barn och förälder ska känna trygghet och tillit till personalen och miljön. Den pedagogiska verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation som är ett verktyg för reflektions- och utvecklingsarbete. Vi arbetar dagligen med läroplanens strävansmål i planerade aktiviteter och i lekens form. I strävansmålen ingår bland annat matematik, språk, motorik, skapande, natur och teknik.Under läsåret 21-22 kommer förskolan att fördjupa sig extra i några områden. Det är Språkutvecklande arbetssätt och Hållbar utveckling, där vi även tar del av de Globala målen.

På förskolan använder vi lärportalen Unikum, vilket ger vårdnadshavare möjlighet att följa barnens utveckling och lärande i förskolan.

Läs mer om vår verksamhetsidé

Läs mer om Gyllenehetens vision Pdf, 65.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lärplatta

Ipads (som vi på förskolan kallar lärplattor) används dagligen. Lärplattan är ett hjälpmedel för både pedagoger och barn för att synliggöra barnets utveckling och vistelse i förskolan. Lärplattan används endast utifrån ett medvetet lärandeperspektiv samt som reflektionsunderlag där barnen blir delaktiga i den egna verksamheten. Barnen på avdelningarna söker svar på de frågor som de funderar över, använder lärandeappar med hjälp av närvarande och medvetna pedagoger. 

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och är något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och har mycket att lära av varandra. Mångfald ska vara en självklarhet i Åselby förskolas verksamhet. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi samtalar dagligen, till exempel vid måltidssituationen eller vid våra planerade aktiviteter, om hur vi kan vara en bra kompis och hur vi beter oss mot varandra. Barnen ska känna lust och glädje när de kommer till oss på Åselby förskola.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och vår verksamhet? Välkommen på besök! Ring gärna innan, så att någon av pedagogerna kan ta emot och visa dig runt.


Rektor

Bea Nylander

bea.nylander@borlange.se

0243-744 59

Besöksadress: Tunavägen 164

Blåbäret: 0243-666 15

Lingonet: 0243-666 14