Borlänge kommuns logotyp

Verksamhetsidé Åselby, Gylle och Täppgården, Gylle och Täppgården

Åselby, Gylle och Täppgårdens förskolor är till för barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare, arbetar, är arbetssökande, studerande eller föräldralediga.

Vi välkomnar alla barn som unika, kompetenta och tänkande personligheter oavsett familjesituation, kultur- och språktillhörighet.

Vision

Vår vision är att varje barn ska få lyckas


Målet är

 • att må bra och utveckla kunskaper inom olika områden
 • att utvecklas i sin sociala kompetens och självständighet
 • att utvecklas i sitt förhållningssätt där mångfald, likheter- och olikheter blir en naturlig del i mötet med andra människor
 • att få utrymme till att utveckla sin fantasi, kreativitet och förmåga att leka
 • att utvecklas i sitt tänkande, kännande och sin handlingskraft

för att kunna

 • gå vidare i sitt lärande och aktivt vilja delta i det fortsatta samhällslivet
  och så att varje vårdnadshavare är nöjd och upplever
 • att barnet mår bra varje dag
 • att barnet utvecklas
 • att se sin roll och sin möjlighet till delaktighet i förskolan

Vi erbjuder

 • Inledande möten med vårdnadshavare och barn, där relationsbyggandet
  grundläggs. Regelbunden dialog med vårdnadshavare kring barnet och dess vistelse påförskolan samt möjlighet för vårdnadshavare att aktivt engagera sig i förskolans verksamhet.
 • Vardagsrutiner med grundläggande omsorg.
 • Systematiskt återkommande dialog med vårdnadshavare om barnets framsteg, behov ochutveckling. Överenskommelser dokumenteras och följs upp samt ligger till grund för fortsatta utvecklingssamtal.
 • En strukturerad dag där barnen är delaktiga och får påverka.
 • Näringsriktig mat.
 • En miljö anpassad för barn: säker, lustfylld, stimulerande och lättillgänglig.
 • Ett arbetssätt som utmanar barnet i sitt lärande och uppmuntrar barnets nyfikenhet.
 • Anpassade aktiviteter och situationer i syfte att utforska, upptäcka och lära.
 • Systematisk observation och dokumentation om barns utveckling. Ett viktigt verktyg i vårt observationsarbete är den pedagogiska dokumentationen.
 • Lek ute och inne