Borlänge kommuns logotyp

Björkbacken

Välkommen till Björkbackens förskola!

Björkbackens förskola finns i och är en av två förskolor i området - den andra är Hönsarvsgården.

Björkbackens förskola har fem avdelningar där barnen är uppdelade efter ålder. På storavdelningen Knotten 1, 2 , 3 går de yngre och på avdelningarna Humlan och Myran går de äldre barnen.

Björkbacken har en inspirerande utemiljö som lockar till lärande av olika slag. Vi har även förmånen att ha skogen på gångavstånd vilket ger barnen möjlighet att utforska och upptäcka naturen.

Verksamhet

Vi strävar efter att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga hos oss. Det ska vara roligt och glädjefyllt att gå till förskolan. Vi vill bygga upp en positiv kontakt med samtliga föräldrar och strävar efter att ha ett gott föräldrainflytande i vår verksamhet.

Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan samt barnens behov och intressen. Vår verksamhet främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt tar till vara och stärker barnens intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, både individuellt och tillsammans med andra.

På vår förskola arbetar vi med ett gemensamt tema under hela läsåret. Med ett temainriktat arbetssätt anser vi att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Barnen söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Jessica Holmqvist

jessica.holmqvist@borlange.se

0243-742 10

Besöksadress: Honefsgatan 35

Telefon:

Knotten Rosa 0243-742 46

Knotten Gul 0243-743 10/0243-748 18

Humlan 0243-748 32

Myran 0243-759 97