Borlänge kommun

Bolbyn

Välkommen till Bolbyns förskola! Förskolan har fyra avdelningar och ligger i Nygårdsdalen. 

Bolbyns förskola har närhet till naturen. Samtidigt stannar bussar strax intill, vilket gör att det går smidigt att göra utflykter till Borlänge centrum för bland annat teater- eller biblioteksbesök.

Verksamhet

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Barnen erbjuds en anpassad miljö där intresset här och nu styr. Utifrån barnens vetgirighet, nyfikenhet och intressen får de möjlighet att växa i den roliga och utforskande leken tillsammans med engagerade och nyfikna pedagoger.

IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

På Bolbyns förskola vill vi att barnen har tillgång till teknik för att ha goda förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. OECD och EU-parlamentet har utsett digital kompetens och kommunikativ förmåga till nyckelkompetenser i det livslånga lärandet. Vi vill ge alla barn samma möjligheter att arbeta med IKT. På våra avdelningar finns lärskärmar och lärplattor.

Pedagogisk dokumentation

På Bolbyns förskola arbetar vi med det digitala verktyget Unikum som används för kommunikation till hemmen och till pedagogisk dokumentation. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar utbildning och undervisning på förskolan med hjälp av Unikum. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Detta ger vårdnadshavare en möjlighet att få en god inblick i vår verksamhet.

Pedagogiska miljöer

På Bolbyns förskola strävar vi efter att det ska finnas rum och utrymmen för ett lekfullt lärande. Miljön är en av våra utgångspunkter för verksamheten och vi är nyfikna pedagoger som arbetar tillsammans med nyfikna barn. Vi utvärderar våra miljöer och anpassar dem efter barnens intressen.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!


Besöksadress: Rörtegsgatan 10

Telefon:

Hallonet 0243-745 28

Krusbäret 0243-745 97

Vinbäret 0243-745 95

Smultronet 0243-749 30

Tf rektor

Catharina Svensson

Telefon: 0243-745 45

E-post:catharina.svensson@borlange.se

Biträdande rektor

Catharina Svensson

Telefon: 0243-745 45

E-post: catharina.svensson@borlange.se