Borlänge kommuns logotyp

Brogården

Välkommen till Brogårdens förskola, en förskola för barn mellan 1 och 5 år. Förskolan ligger i Bro med närhet till naturområden som Frostbrunnsdalen, Smäcken och Prostängen.

Brogården har två avdelningar, Regnbågen för yngre barn och Virvelvinden för äldre barn. På de båda avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare. De planerar och genomför undervisning på respektive avdelning och samarbetar/hjälps åt vid öppningar och stängningar.

Förskolan har en stor och spännande gård som uppmuntrar till lek i en varierad miljö och här erbjuds också en variation av aktiviteter. På sommaren finns tillgång till odlingar och bärbuskar. Vintertid får barnen möjlighet att åka både skridskor och skidor på förskolans gård.

Verksamhet

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barns bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. (Lpfö-18)

Förskolan är den första utbildningsformen. På Brogården får barnen delta i en varierad undervisning som bygger på ett temainriktat arbetssätt som syftar till att skapa sammanhang, variation och meningsfullhet.

Pedagogerna arbetar för att barnen ska få en lekfull, stimulerande och utvecklande vistelse utifrån gällande styrdokument - förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och FN:s Barnkonvention. Grunden för utbildningen i förskolan är att den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Social kompetens, kommunikativa förmågor, matematiskt tänkande med mera tränas på ett lekfullt sätt för att lägga en bra grund för barnets fortsatta lärande. Förskolans miljöer och aktiviteter skapar förutsättningar för barnens lärande, genom att de får fantisera, utforska, upptäcka och lära. Barnens lärande observeras och dokumenteras.

Verksamheten planeras utifrån läroplanens mål och barnens intresse och genomförs av kompetenta pedagoger som ger ditt barn vägledning och stimulans. Barnens nyfikenhet och lust att lära är de självklara utgångspunkterna för vårt arbete. De ska ha roligt, samtidigt som varje dag har en tydlig struktur, rutiner och stunder av vila - allt för barnens bästa.

Utbildningen i förskolan skapar möjligheter för barn att utveckla:

- förmågor, erfarenheter och kunskaper inom olika ämnen

- social kompetens, empati, självständighet och förmåga att leka sitt tänkande, kännande, fantasi, kreativitet och sin handlingskraft

För att ge barnen möjlighet:

- att gå vidare i sitt lärande/utveckling

- att aktivt vilja delta i samhället

- att ha roligt tillsammans med andra, få en social kompetens

Så att vårdnadshavarna känner sig trygga att lämna sitt barn på förskolan och upplever:

- att barnet mår bra varje dag

- att barnet utvecklas

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Jessica Larsson

jessica.larsson@borlange.se

0243-741 14

Besöksadress: Broåkersvägen 2

Telefon:

Regnbågen: 0243-660 06

Virvelvinden: 0243-660 60