Borlänge kommuns logotyp

Brogården

Välkommen till Brogårdens förskola!

Brogårdens förskola är belägen i Bro med närhet till naturområden såsom Frostbrunnsdalen, Smäcken och Prostängen.

Förskolan har också en stor och spännande gård som uppmuntrar till lek i en varierad miljö. På sommaren finns tillgång till odlingar och bärbuskar och under vintertid spolas en isbana och görs skidspår för att erbjuda barnen en variation av aktiviteter.

Brogården består av två avdelningar: Regnbågen för de yngre och Virvelvinden för de äldre barnen. Avdelningarna samarbetar och hjälps åt vid öppningar och stängningar.

Verksamhet

Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av ett demokratiskt klimat där barn och vuxna trivs, är trygga och känner glädje tillsammans varje dag. Vi har en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling som hjälper oss att vidareutveckla detta arbete.

Vi har valt ett temainriktat arbetssätt där språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande vävs in i arbetet. De äldre barnen arbetar med ”Läsnyckeln” som är ett läsförberedande material där barnens nyfikenhet tas tillvara. På förskolan finns också pedagoger som är utbildade i små barns matematik med syfte att göra barnen matematiskt medvetna från tidig ålder. En kommunövergripande utbildning gällande naturvetenskap och teknik har hjälpt oss att ge barnen möjlighet att lära mer på det området och ta del av spännande experiment riktat mot yngre åldrar.

Samtidigt som vi på lekfulla sätt arbetar med språk, matematik och naturvetenskap anser vi på Brogården att leken är det viktigaste verktyget som barnen har för att lära sig och uppleva nya saker. Vi tror också att utevistelse skapar friska barn och därför lägger vi en stor del av verksamheten utomhus. Under lekfulla former tillägnar sig barnen kunskaper, bland annat om årstidernas växlingar. Vintertid ägnar vi mycket av utevistelsen åt skridsko- och skidåkning och till detta finns ett antal skidor och skridskor att låna på förskolan.

Vi använder iPad som ett pedagogiskt verktyg för att dokumentera verksamheten och låta barnen reflektera över sitt eget lärande. Detta kan vi göra genom att fotografera eller filma ett speciellt tillfälle och sedan prata med barnen om vad de gjorde och lärde sig just då.

Maten lagas från grunden i förskolan och en stor del av den är ekologisk.

Välkommen att besöka oss - ring så bokar vi in en tid så att vi kan visa er runt!

Rektor

Heléne Ekström

helene.ekstrom@borlange.se

0243-648 48


Besöksadress: Broåkersvägen 2

Telefon:

Regnbågen: 0243-660 06

Virvelvinden: 0243-660 60