Borlänge kommuns logotyp

Bryggargården

Välkommen till Bryggargårdens förskola!

På Bryggargården går barn i åldrarna 1-5 år, på de tre avdelningarna: Vagnen, Hästen och Kusken.

Förskolan ligger centralt bakom Forssa centrum i närheten av Forssaängskolan och har nära till natur och kultur, bland annat Dalälven och Tunabygdens Gammelgård. Bryggargården tillhör Älvhagens förskoleområde tillsammans med Hushagens förskola och Medväga förskola.

Pedagogerna arbetar för att barnen ska få en lekfull, stimulerande och utvecklande vistelse utifrån gällande styrdokument, såsom förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och FN:s Barnkonvention. Grunden för utbildningen i förskolan är att den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Verksamhet

Mindre grupper

På Bryggargården arbetar vi med att dela in barnen i mindre grupper vid undervisning och aktiviteter. Syftet med detta är att skapa trygga, lärorika och inspirerande lek- och lärsituationer. Barnen får då en möjlighet att skapa relation till varandra i olika gruppkonstellationer, samtidigt som de ges en chans att upptäcka och utforska de olika aktiviteter och lekmiljöer som förskolan erbjuder, tillsammans. Detta ger pedagogerna förutsättningar att vara medforskande och nyfikna tillsammans med barnen. Vi upplever att undervisning, lek och utforskande på detta sätt skapar lek- och arbetsro.

Utevistelse

Pedagogerna strävar efter att alla barn på förskolan får någon typ av utevistelse varje dag, ute på förskolans gård eller i vår närmiljön. Närheten till naturen vid Dalälven samt den rika kulturmiljön vid Tunabygdens Gammelgård, ger oss goda förutsättningar till undervisning, lek och lärande utomhus. Detsamma gäller förskolans gård där vi strävar efter att utveckla miljön till en plats för lek, lärande och undervisning. Barnen får genom utevistelsen bland annat chans att utvecklas genom grupp- och regellekar samt grovmotoriska aktiviteter, som kan kopplas till värdegrund, hälsa och välmående.

Undervisning och utbildning

Förskolan arbetar dagligen bland annat med Praxisalfabetet (ljudalfabete), rim, ramsor, sång och sagor, i undervisning och vid rutinsituationer. Detsamma gäller undervisning i matematik där vi gör barnen uppmärksamma på siffror, tal-rad, antal, mängd, form, mönster m.m. Vi använder bilder som stöd för barnen i vardagen för att de ska utveckla självständighet och tillit till den egna förmågan.

Alla 5-åringar gör regelbundna besök på biblioteket. Vi ser biblioteksbesöken som en viktig aktivitet som lägger en grund till barns intresse för böcker, bilder och skrift. Att läsa och berätta för och tillsammans med barnen, upplever vi ger barnen förutsättningar att utveckla sin kreativitet och fantasi.

Förskolan använder digitala verktyg som exempelvis lärplatta i barnens temaarbeten och för dokumentation. Barnens rätt till inflytande och delaktighet i sina egna lärprocesser blir möjligt genom att vi tillsammans med barnen använder lärplatta. Med detta verktyg får barnen planera sitt utforskande och skapande i olika aktiviteter samt ställa frågor, skapa hypoteser och söka information.

Genom ett nära samarbete med vårdnadshavare och hemmet strävar vi efter att varje barn och vuxen ska känna trygghet och tillit. Genom att använda den digitala plattformen Unikum öppnar vi upp för kommunikation och samarbete mellan hem och förskola. Unikum skapar möjlighet för delaktighet och kontinuitet.

Här kan du ansöka om en plats till ditt/ert barn.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Johanna Eriksson

johanna.eriksson3@borlange.se

0243-642 07

Telefonnummer och adress:

Kusken 0243-662 30

Hästen 0243-662 32

Vagnen 0243-662 31

Besöksadress: Forssagränd 5