Borlänge kommuns logotyp

Bullergården

Välkommen till Bullergårdens förskola!

Bullergårdens förskola ligger i anslutning till sportfältet på Bullermyren. Förskolan består av sex avdelningar varav tre är för yngre barn i åldern 1-3 år och tre avdelningar är för äldre barn i åldern 4-6 år.

Förskolan har en stor gård som inbjuder till olika aktiviteter och barnen vistas ute varje dag. Maten tillagas i förskolans eget kök och många av produkterna är ekologiska.

Verksamhet

Vi på Bullergårdens förskola arbetar för att varje barn och förälder ska känna sig trygga tillsammans med oss pedagoger. Vi strävar efter att varje barn tillsammans med pedagogerna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Detta sker under lustfyllda former med leken som grund.

Förskolan lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och arbetar medvetet med högläsning och berättande. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att uppfatta barnens olika lärprocesser. Därefter utmanas barnen till att komma vidare i sitt lärande. För att reflektera tillsammans med barnen använder vi olika tekniska hjälpmedel som till exempel lärplatta och projektor. Pedagogerna samarbetar över avdelningarna med gemensamma teman där barnens inflytande och delaktighet har stor betydelse.

Värdegrunden är en viktig del i vardagsarbetet och den genomsyrar hela verksamheten. Pedagogerna samtalar varje dag, till exempel vid måltider och samlingar, om hur en god kamrat ska vara.

På alla avdelningar arbetar pedagogerna med NTA som står för Natur och Teknik för Alla. Barnen får därmed prova naturvetenskap på ett lustfyllt sätt. Vi vill lägga grunden för barnens fortsatta lärande och utveckling. Därför uppmuntrar vi barnen till att vara nyfikna, testa och våga prova saker. Förskolans pedagoger är stolta över sitt arbete och arbetar för att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Caroline Vedberg

caroline.vedberg@borlange.se

0243-736 88

Besöksadress: Betesgatan 3

Haren 0243-746 95

Ekorren 0243-746 96

Ugglan 0243-661 27

Räven 0243-742 54

Lilla Björnen 0243-664 20

Stora Björnen 0243-664 20