Borlänge kommuns logotyp

Bullergården

Välkommen till Bullergårdens förskola! Förskolan ligger i anslutning till sportfältet på Bullermyren och består av fyra avdelningar.

Två av Bullergårdens avdelningar är för barn i åldern 1-3 år och två är för barn i åldern 3-6 år. Förskolan har en stor gård som inbjuder till olika aktiviteter och barnen vistas ute varje dag. Maten tillagas i förskolans eget kök och många av produkterna är ekologiska.

Verksamhet

Vi på Bullergårdens förskola arbetar för att varje barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga tillsammans med oss pedagoger. Vi strävar efter att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik och att varje barn tillsammans med pedagogerna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Detta sker under lustfyllda former med leken som grund.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att uppfatta barnens olika lärprocesser, med dokumentationen som grund utmanar vi barnen att nå nästa steg i sin utveckling. Vår utbildning och undervisning utgår från förskolans läroplan i kombination med barnens intressen och behov.

Värdegrunden är en viktig del i vardagsarbetet och den genomsyrar hela verksamheten. Pedagogerna samtalar varje dag, till exempel vid måltider och samlingar, om hur en god kamrat ska vara.

Vi vill lägga grunden för barnens fortsatta lärande och utveckling. Därför uppmuntrar vi barnen till att vara nyfikna, testa och våga prova saker. Förskolans pedagoger är stolta över sitt arbete och arbetar för att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje.

Tillsammans med Trubaduren bildar vi Bullermyrens förskolor och ett av våra stora fokusområden handlar om ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar för att stärka barns språkliga medvetenhet och ge alla barn rätt till kommunikation. Vi arbetar därför språkutvecklande i alla situationer, alla dagar. Vi arbetar gemensamt med detta och ökar vår kompetens inom området genom gemensam fortbildning, nätverk och arbetsplatsträffar.

Förskolorna samarbetar under jul- och sommarlov, då är även Tjärna förskola tillsammans med oss.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Malin Hayde Birath

malin.birath1@borlange.se

0243-647 14

Besöksadress: Betesgatan 3

Ekorren 0243-746 96

Ugglan 0243-661 27

Räven 0243-742 54

Björnen 0243-664 20