Borlänge kommuns logotyp

Eken

Välkommen till Ekens förskola! Förskolan Eken finns på Hagalund i nära anslutning till Borlänge centrum och har fyra avdelningar.

På förskolan Eken arbetar vi målstyrt med Läroplanen för förskolan (Lpfö18), Barnkonventionen samt våra prioriterade mål. Personalens förhållningssätt speglar Borlänge kommuns värdegrund: Jag finns här för Borlängebon, Jag gillar utmaningar, Jag möter varje människa med öppenhet. Dessutom utbildas personalen i Vägledande samspel (ICDP).

Verksamheten

Avdelning Blå

På vår avdelning lockar vi fram lärande med hjälp av leken, musiken och våra digitala verktyg. Vi strävar efter en trygg miljö där alla barn får sina behov tillgodosedda. Med hjälp av ”Månadens djur” skapar vi undervisningstillfällen i allt från normer och värden, naturvetenskap, kroppsuppfattning, sång och musik, matematik till språk och kommunikation. Vi använder oss av tecken som stöd och bildstöd i utbildningen.

Avdelning Grön

På vår avdelning jobbar vi mycket på att vara en bra kompis och respektera varandra. Vi arbetar med grupper och är ute mycket. Vi skapar undervisningstillfällen i stora delar av utbildningen genom att använda oss av bland annat påklädning, matsituationer och samling som verktyg. Temat just nu är djur och vi väver in olika läroplansmål i det temat. Barnen är delaktiga och vi följer deras intresse inom temat.

Avdelning Gul

På vår avdelning får barnen mötas i en miljö som utmanar deras motorik, språk och förmåga att fungera både enskilt och i grupp. Vi arbetar inkluderande och använder bildstöd samt tecken som stöd i utbildningen. Undervisningstillfällen skapar vi såväl utomhus som inomhus genom att vara närvarande och uppmärksamma på barnens intressen.

Avdelning Röd

På vår avdelning använder vi sång och rörelse för att utforska kommunikation, motorik och självständighet. Vi använder gärna naturmaterial i vårt skapande och har denna termin fokuserat på djur för att skapa olika undervisningstillfällen. Där vi får med olika läroplansmål som sedan dokumenteras i Unikum, både i personliga lärloggar och veckobrev som beskriver utbildningen just nu. Vi utgår från barnen för att skapa delaktighet och trygghet.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Björn Lidén

bjorn.liden@borlange.se

0243-642 49

Biträdande rektor

Carina Broström

carina.brostrom@borlange.se

0243-74812

Besöksadress: Stadshusgränd 2

Blå: 0243-22 22 42

Grön: 0243-22 22 41

Gul: 0243-22 22 43

Röd: 0243-22 22 44