Borlänge kommuns logotyp

Eken

Välkommen till Ekens förskola!

Förskolan Eken finns på Hagalund i nära anslutning till Borlänge centrum och har fyra avdelningar. Avdelningarna kallas Vallmon, Prästkragen, Blåklockan och Dag/Nattviolen. 

Avdelningen Blåklockan är riktad mot barn i behov av särskilt stöd. Nattviolen är Borlänges enda avdelning som erbjuder omsorg dygnet runt.

Förskolans gård är handikappanpassad och erbjuder stora ytor att leka på. Maten tillagas av egen kokerska på förskolan. I området finns även en specialpedagog och en pedagogisk utvecklare kopplad till förskoleverksamheten.

Verksamheten

Här på Eken erbjuder vi barnen materialet Läsnyckeln, vilket är en metod att lära barn läsa på ett lek- och lustfyllt sätt. På förskolan har vi även speciella natur- och teknikdagar. Då får vi vara nyfikna, upptäcka och experimentera tillsammans. Vi arbetar dessutom med "lekgrupper" där vi är med i ett projekt som prioriterar lek i organiserad form.

Värdegrundsarbete är en annan viktig del för oss och något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och anser att vi alla har mycket att lära av varandra. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi vill också att de ska känna glädje, lust och nyfikenhet när de kommer till oss på Ekens förskola.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Maria Hedlund

maria.hedlund2@borlange.se

0243-642 49

Pedagogisk utvecklare

Anna Flodin

anna.flodin@borlange.se

0243-745 53

Besöksadress: Stadshusgränd 2

Prästkragen: 0243-748 93

Vallmon: 0243-660 66

Violen: 0243-742 03, Blåklockan 0243-748 92


Senast uppdaterad: 24 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här