Borlänge kommuns logotyp

Färjegården

Välkommen till Färjegårdens förskola!

Färjegårdens förskola är en av tre förskolor som tillhör Tunetenhetens förskolor.

Förskolan finns i Färjegårdarna och har fem avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna Solen och Månen är för de yngsta barnen medan Molnet och Friska vindar är för de något äldre. Avdelningen Regnbågen erbjuder verksamhet för förskolans 5-åringar.

Förskolan ligger i ett villaområde och i närmiljön finns tillgång till flera lekparker och ett litet skogsområde. Förskolan har en stor gård som ger utrymme för både lek och spring. Vintertid finns det dessutom en egen liten pulkabacke på gården.

Verksamhet

Vårt mål är att förskoletiden ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn, i en varm och stimulerande miljö. Samarbetet med hemmet och vårdnadshavarna är viktigt och vår verksamhet präglas av trygghet, lust och glädje.

Leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi pedagoger är hela tiden närvarande i barnens lek och ger mycket tid och möjlighet till det både inomhus och utomhus. Vid planering utgår vi från barnens intressen och behov, så att varje barn ges möjlighet att utveckla just sina förmågor.

På Färjegårdens förskola arbetar vi utifrån "Den goda förskolan", ett material som är utarbetat för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Den goda förskolan utgår från förskolans läroplan. Vi ger också barnen möjlighet att väcka sin nyfikenhet inom natur och teknik genom NTA. Kommunens utbud av barnteatrar och biblioteksbesök är annat vi gärna deltar i.

Välkommen på besök om du vill veta mer om vår verksamhet! Ring innan så att någon kan ta emot och visa dig runt.

Rektor

Jessica Larsson

jessica.larsson@borlange.se

0243-741 14

Besöksadress: Mjälgavägen 90

Telefonnummer till avdelningarna:

Solen: 0243-743 21

Månen: 0243-742 22

Molnet: 0243-749 16

Friska Vindar: 0243-749 77

Regnbågen: 0243-744 12

Telefon till Färjegårdens kök: 0243-742 23