Borlänge kommuns logotyp

Filuren

Välkommen till Filurens förskola!

Filurens förskola ligger i anslutning till förskolan Furulundsgården i Kvarnsveden.

Filuren består av en avdelning med ungefär 20 barn mellan 1 och 5 år men barnen är indelade i grupper under delar av dagen. Gruppindelningen är gjord med utgångspunkt från barnens ålder och mognad. 

Verksamhet

Till grund för vår verksamhet ligger förskolans läroplan och vi strävar efter att ha en varierande, rolig och stimulerande verksamhet där barnen får ta del av många olika utvecklingsområden. Detta för att bibehålla nyfikenheten och lägga grunden för det livslånga lärandet.

Verksamheten planeras utifrån barngruppens behov - vi tycker det är viktigt att det är roligt för barnen att vara på Filuren. I vår verksamhet arbetar vi för att ge barnen möjligheter att skapa gemensamma erfarenheter av språk och kommunikation. Måltiden är en aktivitet för barnen att tillsammans med pedagogerna skapa olika lärtillfällen.

För att ytterligare stärka barnens språk använder vi oss av tecken som stöd i vår verksamhet, till exempel när vi sjunger vissa sånger. Varje vecka har vi dessutom ett nytt tecken som vi lär oss.

Vi har nära till Sjöbergets fina skog dit vi går varje vecka. Där brukar barnen få använda sig av naturens material i matematiska övningar. Det kan exempelvis vara uppdragskort där de får hämta en lång pinne, fyra kottar eller ett litet löv.

Hör gärna av er om ni vill göra ett besök hos oss på Filuren!

Rektor

Görel Karlsson

gorel.karlsson@borlange.se

0243-742 14

Besöksadress: Furulundsgatan 3

0243-739 86