Borlänge kommuns logotyp

Forssaänggården

Välkommen till förskolan Forssaänggården!

Forssaänggården ligger i anslutning till Forssaängskolan i Forssa och har två avdelningar, Gullvivan och Smörblomman. 

Förskolan hör till Forssa förskolor tillsammans med Forssagården och Svartnäsgården.

Verksamhet

På Forssaänggården sätter vi barnen i fokus och strävar efter att verksamheten ska vara trygg och lärorik för varje barn. I förskoleåldern lär sig barnen bäst genom leken, så vi ägnar mycket tid till lek, både inom- och utomhus. Vi hjälper barnen att utvecklas, bygga relationer och samspela med varandra både i leken  och genom andra, gemensamma aktiviteter. Vi strävar efter att så mycket som möjligt utgå ifrån barnens nyfikenhet och tar hänsyn till deras olika intressen och önskemål.

Vår målsättning är att dagen på förskolan ska vara utvecklande och full av upplevelser. Barnen ska ha roligt, samtidigt som varje dag har en tydlig struktur, rutiner och stunder av vila - allt för barnens bästa.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor
Björn Lidén
E-post: bjorn.liden@borlange.se
Telefon: 0243-642 49

Biträdande rektor
Linda Otterbo
E-post: linda.otterbo@borlange.se
Telefon: 0243-74421

Besöksadress: Olawers gata 2

Gullvivan: 0243-759 32

Smörblomman: 0243-759 94