Borlänge kommuns logotyp

Forssagården

Välkommen till Forssagårdens förskola.

Förskolan har två avdelningar och hör tillsammans med Forssaänggården och Svartnäsgården till Forssaområdets förskolor.

Forssagården stänger 2024

Den 25 oktober beslutade skolnämnden att Forssagårdens förskoleverksamhet ska upphöra från den 30 juni 2024.

Bakgrund till beslutet

Alla barn, pedagoger och övrig personal inom förskolan ska ha ändamålsenliga lokaler i en bra arbetsmiljö. De behoven går inte att tillgodose på Forssagården som den ser ut idag. Bland annat har köket dömts ut och sedan en tid ersatts med en köksmodul intill förskolan, vilket inte är en hållbar lösning i ett längre perspektiv.

Möjligheten att bygga om/ut Forssagården bedöms inte vara ett alternativ. Antalet barn på förskolan har samtidigt minskat och därför finns det goda möjligheter att få plats på andra förskolor i närområdet.

Vad händer nu?

Barn födda 2018 påverkas inte av beslutet eftersom de kan gå kvar på Forssagårdens förskola fram till de börjar förskoleklass hösten 2024.

Vårdnadshavare till barn födda 2019 och senare behöver göra en ny ansökan till förskola för sina barn. Du kan göra din ansökan när som helst, men den aktiveras sex månader innan det datum du vill att ditt barn ska börja.

Läs mer om ansökan och placering

Frågor och svar om Forssagårdens förskoleverksamhet

Förskolan byggdes 1970 men är ombyggd 2011 samt utbyggd 2016.

Alla barn, pedagoger och övrig personal inom förskolan ska ha ändamålsenliga lokaler i en bra arbetsmiljö. De behoven går inte att tillgodose på Forssagården som den ser ut idag. Bland annat har köket dömts ut och sedan en tid ersatts med en köksmodul intill förskolan, vilket inte är en hållbar lösning i ett längre perspektiv.

Möjligheten att bygga om/ut Forssagården bedöms inte vara ett alternatitv. Antalet barn på förskolan har samtidigt minskat och därför finns det goda möjligheter att erbjuda förskoleplatser på andra förskolor i närområdet.

Förskoleverksamheten stänger 30 juni 2024 och hyresavtalet går ut 1 september 2024.

När beslut togs 25 oktober 2023 berörde nedläggningen 27 barn och sex medarbetare.

Forssaänggården, Svartnäsgårdens förskola ligger allra närmast. Sedan finns det flera förskolor i närområdet, bland annat Bryggargårdens förskola, Ekens förskola och Hushagens förskola.

Fastigheten ägs av kommunen. Utifrån internhyresprincipen i kommunen kvarstår hyran för verksamheten tills ny hyresgäst tar över. Det finns idag en intressent av lokalen av annan kommunal verksamhet.

Rektor
Björn Lidén
E-post: bjorn.liden@borlange.se
Telefon: 0243-642 49

 

Biträdande rektor
Linda Otterbo
E-post: linda.otterbo@borlange.se
Telefon: 0243-74421

Besöksadress: Snöågatan 3

Telefonnummer till avdelningarna på Forssagården:

Utforskaren: 0243-743 19

Upptäckaren: 0243-749 93