Borlänge kommuns logotyp

Forssagården

Välkommen till Forssagårdens förskola!

Forssagårdens förskola ligger på Snöågatan i området Forssa, intill Forssaäng-skolan och Svartnäsgårdens förskola. 

Förskolan har tre avdelningar: Utforskaren, Uppfinnaren och Upptäckaren. Forssagården hör tillsammans med Gärdesgården, Forssaänggården och Svartnäsgården till Forssaområdets förskolor.

Verksamhet

På Forssagården sätter vi barnen i fokus och strävar efter att verksamheten ska vara trygg och lärorik för varje barn. I förskoleåldern lär sig barnen bäst genom leken, så vi ägnar mycket tid till lek, både inom- och utomhus. Vi hjälper barnen att utvecklas, bygga relationer och samspela med varandra både i leken  och genom andra, gemensamma aktiviteter. Vi strävar efter att så mycket som möjligt utgå ifrån barnens nyfikenhet och tar hänsyn till deras olika intressen och önskemål.

Vår målsättning är att dagen på förskolan ska vara utvecklande och full av upplevelser. Barnen ska ha roligt, samtidigt som varje dag har en tydlig struktur, rutiner och stunder av vila - allt för barnens bästa.

Kontakten med vårdnadshavare är också viktig för oss och vi känner ett stort ansvar för att bevara den goda relation vi har till barnens vårdnadshavare.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Christine Fredriksson

christine.fredriksson@borlange.se

0243-747 09

Besöksadress: Snöågatan 3

Telefonnummer till avdelningarna på Forssagården:

Utforskaren: 0243-743 19

Uppfinnaren: 0243-665 11

Upptäckaren: 0243-749 93