Borlänge kommuns logotyp

Fyrklövern

Välkommen till Fyrklöverns förskola!

Förskolan Fyrklövern ligger centralt på Tjärna ängar och tillhör Tjärna ängars förskoleområde. Förskolan har nära till naturen, sportfältet med Tjärnasjön samt gångavstånd till Plättbacken.

Fyrklövern består av sammanlagt fyra avdelningar. Plogen är en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Hagen är en 1-3-årsavdelning. Skogsgläntan och Dungen är avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år.

Verksamhet

Grundläggande för vår verksamhet är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan. Förskolans målsättning är att skapa en verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet genom att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och kompetenser. När vi på Fyrklöverns förskola ska erbjuda utbildning utgår vi mycket utifrån barns lek och intressen. Vi strävar efter att skapa lärmiljöer och arbetssätt som främjar barns lekförmågor. Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten genom bland annat sång, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder. Vi arbetar även för att väcka barnens intresse för matematik och ge dem möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor.

Värdegrundsarbetet är en viktig del och något som vi arbetar aktivt med på Fyrklövern. Vi anser att det är viktigt att barnen får känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi arbetar för att skapa möjligheter för barnen att utvecklas och lära inom de målområden som anges i läroplanen. På Fyrklöverns förskola en pedagogisk utvecklare som är till stöd för detta arbete och för att utveckla de pedagogiska lärmiljöerna.

Om du är intresserad av vår förskola och vill besöka oss – hör av er så bokar vi in ett besök!

Rektor

Karin Öst

karin.ost@borlange.se

0243-73970

Besöksadress: Jan Ers gata 5

Telefonnummer till avdelningarna på Fyrklöverns förskola:

Dungen: 0243-759 04

Hagen: 0243-737 78

Plogen: 0243-741 26

Skogsgläntan: 0243-737 72