Borlänge kommuns logotyp

Fyrklövern

Välkommen till Fyrklöverns förskola!

Förskolan Fyrklövern ligger centralt på Tjärna ängar och är en av sex förskolor som tillhör Tjärna ängars förskoleområde. Förskolan har nära till naturen, sportfältet med Tjärnasjön samt gångavstånd till Plättbacken.

Fyrklövern består av sammanlagt sex avdelningar. Tjärnen, Bäcken och Hagen är småbarnsavdelningar för barn mellan 1 och 3 år, medan Skogsgläntan, Ängen och Dungen är syskonavdelningar för barn i åldrarna 3 till 6 år.

Verksamhet

Grundläggande för verksamheten är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan. Förskolans målsättning är att skapa en verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet genom att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och kompetenser.

Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten genom bland annat sång, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder. Även barnens intresse och nyfikenhet för matematik, natur och teknik väcks genom lek, sång, ramsor, sagor och dans. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Värdegrundsarbetet är en viktig del och något som vi arbetar aktivt med på Fyrklövern. Det är viktigt att barnen känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna.

Läs mer om Tjärna ängars verksamhetsidé

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Marina Feldt

marina.feldt@borlange.se

0243-665 77

Besöksadress: Jan Ers gata 5

Ängen: 0243-740 91

Dungen: 0243-759 04

Skogsgläntan: 0243-737 72

Bäcken: 0243-759 03

Hagen: 0243-737 76

Tjärnen: 0243-737 78

Senast uppdaterad: 15 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här