Borlänge kommuns logotyp

Gärdesgården

Välkommen till Gärdesgårdens förskola!

Förskolan Gärdesgården är en förskola belägen i det natursköna området Lergärdet.

På förskolan finns två avdelningar, Fjärilen och Nyckelpigan, med barn i åldern 1-5 år. Förskolan har en lummig utegård. Gärdesgården hör tillsammans med Forssagården, Forssaänggården och Svartnäsgården till Forssaområdets förskolor.

Verksamhet

På Gärdesgården sätter vi barnen i fokus och strävar efter att verksamheten ska vara trygg och lärorik för varje barn. I förskoleåldern lär sig barnen bäst genom leken, så vi ägnar mycket tid till lek, både inom- och utomhus. Vi hjälper barnen att utvecklas, bygga relationer och samspela med varandra både i leken  och genom andra, gemensamma aktiviteter. Vi strävar efter att så mycket som möjligt utgå ifrån barnens nyfikenhet och tar hänsyn till deras olika intressen och önskemål.

Vår målsättning är att dagen på förskolan ska vara utvecklande och full av upplevelser. Barnen ska ha roligt, samtidigt som varje dag har en tydlig struktur, rutiner och stunder av vila - allt för barnens bästa.”

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Christine Fredriksson

christine.fredriksson@borlange.se

0243-747 09

Besöksadress: Hästhovsgatan 11

Fjärilen: 0243-744 15

Nyckelpigan: 0243-744 20