Borlänge kommuns logotyp

Gylle förskola

Välkommen till Gylle förskola!

Gylle förskola är en mindre förskola intill Gylle skola.

Den består av två avdelningar, Krokodilen för barn i åldern 1-3 år och Tigern för 3-5-åringar. Förskolan har en inbjudande och mysig gård.

Verksamhet

Verksamheten på Gylle förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn.  Gruppsammansättningen och den specifika kompetensen för avdelningarna ligger till grund för att skapa en så god pedagogisk verksamhet som möjligt. Målsättningen är bland annat att skapa en miljö där barnen känner delaktighet och där vi tar tillvara barnens nyfikenhet och kompetenser. På Gylle förskola arbetar vi dagligen med läroplanens strävansmål i planerade aktiviteter och i lekens form. I strävansmålen ingår matematik, språk, motorik, skapande, natur och teknik. 

Vi strävar efter att varje barn och förälder ska känna trygghet och tillit till personalen och miljön. Den pedagogiska verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation som grund för reflektions- och utvecklingsarbete. Gylle förskola använder också lärportalen Unikum. Därigenom har vårdnadshavare möjlighet att följa barnens utveckling och lärande  i förskolan.

Lärplatta                                                                                               

Ipads (som vi på förskolan kallar lärplattor) används dagligen. Lärplattan är ett hjälpmedel för både pedagoger och barn för att synliggöra barnets utveckling och vistelse i förskolan. Lärplattan används endast utifrån ett medvetet lärandeperspektiv samt som reflektionsunderlag där barnen blir delaktiga i den egna verksamheten. Barnen på avdelningarna söker svar på de frågor som de funderar över, använder lärandeappar med hjälp av närvarande och medvetna pedagoger. Barnen på Tigerns avdelning använder även lärplattorna för att skapa enklare bildspel tillsammans med pedagogerna.

Värdegrundsarbete    

Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och tillsammans lär vi oss av varandra. Mångfald ska vara en självklarhet i Gylle förskolas verksamhet. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi samtalar dagligen, till exempel vid måltidssituationen eller vid våra planerade aktiviteter, om hur vi kan vara en bra kompis och hur vi beter oss mot varandra. Barnen ska känna lust och glädje när de kommer till oss på Gylle förskola.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och vår verksamhet? Kom gärna hit på ett besök! Ring gärna innan, så att någon av oss pedagoger kan ta emot dig och visa dig runt. Varmt välkommen!

Verksamhetsidé, Gylle förskola Pdf, 31.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rektor

Bea Nylander

bea.nylander@borlange.se

0243-744 59

Besöksadress: Lantmäterigatan 5-7

Tigern: 0243-665 12

Krokodilen: 0243-665 13