Borlänge kommuns logotyp

Gyllegårdens förskola

Välkommen till Gyllegårdens förskola!

Gyllegårdens förskola är en helt nybyggd förskola och har åtta avdelningar: Solen, Månen, Stjärnan, Planeten, Havet, Berget, Skogen och Ängen. Avdelningarna ligger på rad i två olika längor av huset.

Verksamhet

Verksamheten på Gyllegårdens förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn.  Gruppsammansättningen och den specifika kompetensen för avdelningarna ligger till grund för att skapa en så god pedagogisk verksamhet som möjligt. Målsättningen är bland annat att skapa en miljö där barnen känner delaktighet och där vi tar tillvara barnens nyfikenhet och kompetenser.

På Gyllegårdens förskola arbetar vi dagligen med läroplanens strävansmål i planerade aktiviteter och i lekens form. I strävansmålen ingår matematik, språk, motorik, skapande, natur och teknik. 

Under läsåret 23-24 kommer förskolan att fördjupa sig extra i några områden:

  • Språkutvecklande arbetssätt med inriktning mot matematik
  • Hållbar utveckling, där vi även tar del av de Globala målen

Gyllegårdens förskola använder lärportalen Unikum, där vårdnadshavare har möjlighet att följa barnens utveckling och lärande i förskolan.

Gylleenhetens vision.pdf Länk till annan webbplats.

Lärplatta                                                                                         

Ipads (som förskolan kallar lärplattor) används dagligen hos oss. De är ett hjälpmedel för både pedagoger och barn för att synliggöra barnets utveckling och vistelse i förskolan. Lärplattan används endast utifrån ett medvetet lärandeperspektiv samt som reflektionsunderlag där barnen blir delaktiga i den egna verksamheten.

Värdegrundsarbete    

Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och tillsammans lär vi oss av varandra. Mångfald ska vara en självklarhet i vår verksamhet. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi samtalar dagligen, till exempel vid måltidssituationen eller vid våra planerade aktiviteter, om hur vi kan vara en bra kompis och hur vi beter oss mot varandra. Barnen ska känna lust och glädje när de kommer till oss på Gyllegårdens förskola.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och vår verksamhet? Kom gärna hit på ett besök! Ring gärna innan, så att någon av oss pedagoger kan ta emot dig och visa dig runt. 

Varmt välkommen!

Rektor

Bea Nylander

bea.nylander@borlange.se

0243-744 59

Gyllegårdens förskola: Sockenvägen 143

Telefonnumer till de olika avdelningarna:

Solen: 0243-66512

Månen: 0243-66513

Stjärnan: 0243-66614

Planeten: 0243-66615

Havet: 0243-64769

Berget: 0243-66583 (start september 2023)

Skogen: 0243-73851

Ängen: har inte startat än.

  • Ingen giltig användare vald.