Borlänge kommuns logotyp

Hönsarvsgården

Välkommen till Hönsarvsgårdens förskola!

Hönsarvsgården är en förskola i Domnarvet med fem avdelningar.

Avdelningarna Regnbågen och Solen har barn i åldern 3-5 år medan Ballongen, Kojan och Torpet har barn i åldern 1-3 år. Förskolan Hönsarvsgården ingår i samma enhet som förskolan Björkbacken.

Hönsarvsgården ligger nära naturen och har mycket verksamhet utomhus. Gården ligger fint med en fotbollsplan och lekpark alldeles nedanför. På gården finns även en skogssida, där barnen frekvent tränar grovmotoriken bland stenar och träd.

Verksamhet

På Hönsarvsgården arbetar vi aktivt med förhållningssätt, socialt samspel och olikheter som alla är viktiga delar i vår värdegrund. Varje enskild individ ska känna sig delaktig, respekterad, betydelsefull och viktig.

Vår planerade verksamhet utgår från barnens behov, nyfikenhet och intressen. Vi tar på ett lekfullt sätt upp matematik i vardagen, skapande, språk, kommunikation, naturvetenskap, teknik och rörelse. Vi strävar efter att varje barn ska utveckla en positiv syn inom dessa olika områden och utveckla sin förmåga att utforska och att vilja lära mer.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra vår egen och barnens utveckling och lärande. Lärplattor används utifrån ett medvetet lärandeperspektiv samt som bild- och filmredskap, där barnen tillsammans med pedagoger kan reflektera, återberätta och vara delaktiga i den egna verksamheten.

För oss pedagoger är det viktigt att varje barn och förälder/vårdnadsvarare känner trygghet och tillit till förskolan och personalen.

Vill du veta mer om vår förskola och vår verksamhet? Ring gärna och boka in ett besök!

Rektor

Jessica Holmqvist

jessica.holmqvist@borlange.se

0243-742 10

Besöksadress: Hemgatan 15

Regnbågen/Solen: 0243-743 11

Kojan/Torpet: 0243-748 90

Ballongen: 0243-743 12