Borlänge kommuns logotyp

Hushagen

Välkommen till Hushagens förskola!

Förskolan Hushagen ligger naturskönt i ett av Borlänges äldsta bostadsområden, Hushagen, med närhet till Tunabygdens Gammelgård och centrum med parker, bibliotek och teater. Hushagen tillhör Älvhagens förskoleområde tillsammans med Bryggargårdens förskola och Medväga förskola.

På Hushagens förskola går barn mellan 1-5 år på fyra avdelningar – Tussilagon, Smörblomman, Gulsippan och Solrosen. På alla förskolans avdelningar möts barnen av både förskollärare och barnskötare. I förskolans ljusa lokaler, med högt i tak, skapas miljöer för och tillsammans med barnen. Dessa anpassas efter barnens intressen och behov, men erbjuder också en bredd av möjligheter till lärande genom matematik, naturvetenskap och teknik, språk och skapande i enlighet med förskolans läroplan (lpfö18). Vi arbetar med lärande och utveckling genom lek och planerad undervisning och utbildning, med varierande innehåll och utformning. Pedagogerna arbetar för att barnen ska få kreativa, lekfulla och lärorika dagar på förskolan

All vår mat lagas från grunden av vår kokerska/kock. Maten serveras i vår gemensamma matsal och barnen får själva ta mat från buffén, där de ser och kan välja vad de vill ta.

Verksamhet

På Hushagen strävar vi hela tiden mot att utveckla vår verksamhet med barnen som utgångspunkt. Vi lägger stor vikt i arbetet med hälsa och rörelse, språkutveckling och kreativitet. Detta gör vi bland annat genom att planera vår undervisning utifrån och i våra varierande miljöer både ute och inne. I våra ateljéer ger vi möjlighet till skapande och att prova olika material och tekniker. På avdelningen finns rum som inbjuder till berättande, fantasi, drama och rollek. Genom att dagligen vistas utomhus både på gården och i den rika närmiljön, får barnen genom lek och rörelseaktiviteter utvecklas grovmotoriskt och inom hälsa och välmående.

I vår undervisning och utbildning utgår vi ifrån att barn är olika och enligt läroplanen (lpfö18) har alla barn rätt att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Att jobba med språk, kommunikation och olika uttrycksformer blir därför viktigt för oss på Hushagen. Vi använder oss utav bild-stöd både för grupp och individ. Detta för att barnen ska utveckla sin självständighet och tilliten till den egna förmågan. Vi arbetar dagligen med Praxis-alfabetet (ljudalfabete), sagor och berättande, samt i våra ateljéer för att ge utrymme för olika uttrycksformer. Barnen delas in i mindre grupper för att ge möjlighet till relationsskapande, samarbete och utforskande, men också för att skapa utrymme för lek- och arbetsro.

Här kan du ansöka om en plats till ditt/ert barn.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Johanna Eriksson

E-post: johanna.eriksson3@borlange.se

Telefon: 0243-642 07

Besöksadress: Torggatan 12b, Borlänge

Telefonnummer till avdelningarna:

Gulsippan – 0243-749 20

Solrosen – 0243-665 33

Smörblomman – 0243-743 12

Tussilagon – 0243-665 32