Borlänge kommuns logotyp

Hushagen

Välkommen till Hushagens förskola!

Förskolan Hushagen ligger naturskönt i ett av Borlänges äldsta bostadsområden, Hushagen, med närhet till Tunabygdens Gammelgård och centrum med parker, bibliotek och teater. Hushagen tillhör Älvhagens förskoleområde tillsammans med Bryggargårdens förskola och Medväga förskola.

På Hushagens förskola går barn mellan 1-5 år på tre avdelningar – Tussilagon, Smörblomman och Gulsippan. De yngre barnen fördelas på två avdelningar. De äldre barnen är tillsammans i en större grupp med ett arbetslag bestående av både förskollärare och barnskötare. Detta för att erbjuda barnen tillgång till fler varierade pedagogiska miljöer samt fler pedagoger med olika inriktningar och intressen vilket speglas i undervisning och aktiviteter.

I förskolans ljusa lokaler, med högt i tak, finns två större ateljéer för skapande verksamhet. På Hushagen har utbildning och undervisning en tydlig koppling till Språk, Hälsa och Estetik. Pedagogerna arbetar för att barnen ska få kreativa, lekfulla och lärorika dagar på förskolan. Undervisning, utbildning och miljöer planeras och skapas utifrån barnens intressen, tillsammans med barnen och med läroplanen (lpfö18) som grund.

All vår mat lagas från grunden av vår kokerska/kock. Maten serveras i vår gemensamma matsal och barnen får själva ta mat från buffén, där de ser och kan välja vad de vill ta.

Verksamhet

På Hushagen strävar vi hela tiden mot att utveckla vår verksamhet med barnen som utgångspunkt. Vi lägger stor vikt i arbetet med hälsa och rörelse, språkutveckling och kreativitet. Detta gör vi bland annat genom att planera vår undervisning utifrån och i våra varierande miljöer både ute och inne. I våra ateljéer ger vi möjlighet till skapande och att prova olika material och tekniker. På avdelningen finns rum som inbjuder till berättande, fantasi, drama och rollek. Genom att dagligen vistas utomhus både på gården och i den rika närmiljön, får barnen genom lek och rörelseaktiviteter utvecklas grovmotoriskt och inom hälsa och välmående.

I vår undervisning och utbildning utgår vi ifrån att barn är olika och enligt läroplanen (lpfö18) har alla barn rätt att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Att jobba med språk, kommunikation och olika uttrycksformer blir därför viktigt för oss på Hushagen. Vi använder oss utav bild-stöd både för grupp och individ. Detta för att barnen ska utveckla sin självständighet och tilliten till den egna förmågan. Vi arbetar dagligen med Praxis-alfabetet (ljudalfabete), sagor och berättande, samt i våra ateljéer för att ge utrymme för olika uttrycksformer. Barnen delas in i mindre grupper för att ge möjlighet till relationsskapande, samarbete och utforskande, men också för att skapa utrymme för lek- och arbetsro.

Här kan du ansöka om en plats till ditt/ert barn.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Johanna Eriksson

johanna.eriksson3@borlange.se

0243-642 07

Besöksadress: Torggatan 12b

Gulsippan: 0243-749 20 eller 0243-665 33

Smörblomman: 0243-665 63

Tussilagon: 0243-665 32