Borlänge kommuns logotyp

Kometen

Välkommen till Kometens förskola!

Förskolan Kometen ligger i Jakobsgårdarna och består av tre avdelningar med 1-3-årsgrupper och 3-5-årsgrupper.

Kometen ingår i Nygårdsenhetens förskolor tillsammans med förskolorna Planeten och Satelliten.

Verksamhet

I enlighet med förskolans läroplan utgår verksamheten från en helhetssyn på barnen och utformas så att omsorg, lek och lärande bildar en helhet. Delaktighet, nyfikenhet, respekt och tillit är de grundpelare som ska genomsyra arbetet och klimatet på förskolan. Den pedagogiska planeringen ska utgå från barnens intressen och kompetenser.

Vårt mål är att barn, föräldrar och pedagoger får uppleva känslan och glädjen i att vara tillsammans. Varje barn ska ges möjlighet att påverka sin vardag på förskolan. Hos oss får barnen tid och utrymme att leka, upptäcka, fråga, undersöka och utforska på sitt eget sätt med pedagogerna som medupptäckare. Vi respekterar och tar tillvara varandras olikheter. Att vi är, tycker och tänker olika är en tillgång. Den pedagogiska verksamheten bygger på övertygelsen om att barnen är kompetenta och förskolans uppdrag är att ge dem förutsättningar för ett livslångt lärande.

Nygårdsenhetens förskolor arbetar med gemensamma teman utifrån barnens intressen och kompetenser. Vi arbetar också med pedagogisk dokumentation där vi dokumenterar barnens lärande med foto, text, bild och ljud för att synliggöra, utmana och utveckla barnens lärprocesser.

Förskolan erbjuder en kreativ och utmanande miljö som inbjuder till lek och som ger möjlighet till olika intryck, undersökanden och upplevelser. Miljön på förskolan utformas för att vara inspirerande för barnen, och ändras och förnyas ständigt, med utgångspunkt i pågående tema och barnens intressen.

Om du är intresserad av vår förskola och vill besöka oss - ring så bokar vi in ett besök!

Utvecklingsdagar

Några dagar per år är förskolan stängd för att personalen har så kallade utvecklingsdagar. De dagarna får barn som behöver omsorg på annan förskola i kommunen. Under hösten 2020 kommer förskolan att vara stängd på grund av utvecklingsdag den 6 november och under våren 2021 den 5 februari och 28 maj.

Rektor

Carina Broström

carina.brostrom@borlange.se

0243-748 12

Besöksadress: Kometgatan 12

Stjärnan Grön: 0243-749 31

Stjärnan Blå: 0243-749 31

Orion: 0243-743 63