Borlänge kommuns logotyp

Målargården

Välkommen till Målargårdens förskola!

Målargårdens förskola ligger i Skräddarbacken och har fem avdelningar. Sammanlagt går ungefär 80 barn i åldrarna 1-5 år på förskolan.

Skräddarbacken är ett område med naturen nära till hands och Målargården har en stor utegård med både skog och färdiga lekredskap. Målargården har en egen kokerska som lagar maten.

Verksamhet

På Målargården strävar vi efter att alla barn ska känna lust och glädje på förskolan. Trygghet hos barnen och deras vårdnadshavare är därmed en viktig grundsten i arbetet. Alla barn ska bli sedda och känna tillit till sina egna förmågor. Vi fokuserar mycket på gemenskapen i gruppen. Det gör vi till exempel genom att prata om hur en bra kompis är och hjälpa barnen att hantera konflikter som kan uppstå. På Målargården strävar vi också efter att vara ute så mycket som möjligt, både på den fantastiska gården och i skogen.

Språkutveckling är en viktig del i arbetet på Målargården. Därför förekommer mycket sång, musik, rim, ramsor och sagor i verksamheten. Grunden för ett bra samspel och en positiv språkutveckling läggs i de tidiga åldrarna. På småbarnsavdelningarna finns Babblarna med i den dagliga verksamheten och stimulerar barnens första språkljud.

NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, är ett material som förskolan använder sig mycket av vid närmandet av naturvetenskap och teknik. På ett lustfyllt och lekfullt sätt får barnen genom NTA kontakt med teknik, fysikaliska och kemiska fenomen.

På Målargårdens förskola har alla barn tillgång till modern teknik och därmed förutsättningar att utveckla en digital kompetens. Det finns lärplattor, lärskärmar (TV-skärmar) och datorer. IKT, Informations- och KommunikationsTeknik, används som ett komplement till den övriga pedagogiska verksamheten och som ett stöd för att utveckla lärandet och dokumentationen.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Kontaktuppgifter Målargårdens förskola

Adress: Gös Eriks väg 14

Dali: 0243-749 26

Davinci: 0243-749 27

Michelangelo: 0243-749 28

Picasso: 0243-660 58

Zorn: 0243-749 46

Jessica Holmqvist, rektor Målargårdens förskola

Telefon: 0243-742 10

E-post: jessica.holmqvist@borlange.se