Borlänge kommuns logotyp

Mats Knuts

Välkommen till Mats knuts, en nybyggd förskola för barn mellan 1-5 år.

Mats Knuts förskola byggd 2023, består av 10 avdelningar, två våningar och har tre olika utomhusmiljöer.

Området som har samma namn som förskolan ligger cirka två kilometer från Borlänge centrum. Området har en närhet till naturen och omges av både äldre bebyggelse och ett nytt villaområde. Busshållplats finns cirka 100 meter från förskolan.

Vår verksamhet

På Mats knuts vill vi att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga tillsammans med oss pedagoger. Vi vill att barnen får delta i en varierad undervisning som syftar till att skapa gemenskap, sammanhang och mening.

Utbildningen grundar sig på gällande styrdokument - förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och FN:s Barnkonvention:

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barns bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter." (Lpfö-18)

Barnens intresse och behov i fokus

Vi tror på det kompetenta barnet och utifrån barnens intressen och behov formar vi vår undervisning.

Leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Pedagogerna är närvarande i barnens lek och ger mycket tid och möjlighet till lek både inom- och utomhus.

Värdegrundsarbete är också viktigt för oss. "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation "(Lpfö-18)

Samarbete över avdelningarna

På avdelningarna arbetar förskollärare, barnskötare och resurspedagoger. De planerar och genomför undervisningen men samarbetar också över avdelningarna så mycket som möjligt. Särskilt vid till exempel öppningar, stängningar och pedagogers frånvaro.

Vi har som mål att erbjuda barnen en spännande och kreativ miljö som inspirerar till lustfyllt lärande både inomhus och utomhus.

Unikum och Edlevo

Vi använder oss av lärportalen Unikum, där vårdnadshavare har möjlighet att följa barnens utveckling och lärande i förskolan. Närvarosystemet som används heter Edlevo.

Vi vill lägga grunden för barnens fortsatta lärande och utveckling.
Därför uppmuntrar vi barnen till att vara nyfikna och våga prova nya saker.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår förskola!

Christine Fredriksson, rektor Mats Knuts
E-post: christine.fredriksson@borlange.se
Telefon: 0243-747 09

Avdelningar

Tallen
Telefon: 0243-749 32

Granen
Telefon: 0243-648 66

Aspen
Telefon: 0243-647 70

Sälgen
Telefon: 0243-749 33

Lönnen
Telefon: 0243-740 63

Viden
Telefon: 0243-647 86

Eken
Telefon: 0243-747 81

Björken
Telefon: 0243-661 25

  • Ingen giltig användare vald.