Borlänge kommuns logotyp

Mats Knuts förskola

Välkommen till Mats Knuts förskola!

Mats Knuts förskola ligger i västra delen av Borlänge, för tillfället vid Jaxtorget i väntan på nybyggnation i området Mats Knuts, mellan Nygårdsdalen och Skräddarbacken.

På förskolan finns fyra avdelningar: Humle, Dumle, Skafferiet och Trolleriet.

Verksamhet

På Mats knuts förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vi strävar efter att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik. Vi har nära ut till naturen och med våra bussvagnar tar vi en promenad till lekplatser, biblioteket och andra roliga ställen runt omkring oss.

På Mats Knuts förskola strävar vi efter att det ska finnas rum och utrymmen för ett lekfullt lärande. Miljön är en av våra utgångspunkter för verksamheten och vi är nyfikna, engagerade pedagoger som arbetar tillsammans med nyfikna barn. Vi utvärderar och anpassar våra miljöer efter barnens intressen.

På Mats Knuts förskola vill vi också att barnen har tillgång till teknik för att ges goda förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. På våra avdelningar finns det digitala som ett komplement till miljön och verksamheten.

Tillsammans med Tjärna förskola bildar Mats Knuts förskola ett förskoleområde och ett av våra stora fokusområden handlar om ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar för att stärka barns språkliga medvetenhet och ge alla barn rätt till kommunikation. Vi arbetar därför språkutvecklande i alla situationer, alla dagar. Vi arbetar gemensamt med detta och ökar vår kompetens inom området genom gemensam fortbildning, nätverk och arbetsplatsträffar.

Förskolorna samarbetar under jul- och sommarlov.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Rektor

Johanna Ädel

johanna.adel@borlange.se

0243-742 02

Humle: 0243-738 41

Dumle: 0243-738 42

Skafferiet: 0243-745 45

Trolleriet: 0243-746 30