Borlänge kommuns logotyp

Nattviolen

Välkommen till Nattviolen!

Nattviolen är Borlänge Kommuns dygnet runt verksamhet för barn mellan 1-12 år. Vi har öppet dygnet runt året om och har barn från hela kommunen.

För att få plats hos oss krävs det att behovet av omsorg ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande, i snitt skall ett behov på minst en dag i veckan finnas. Behovet ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Tillgången på platserna är begränsad. För att ställa sig i kö så kontaktar man Kö och placering på kommun@borlange.se eller 0243-740 00.

Personalens förhållningssätt speglar Borlänge kommuns värdegrund: Jag finns här för Borlängebon, Jag gillar utmaningar, Jag möter varje människa med öppenhet. Dessutom utbildas personalen i Vägledande samspel (ICDP).

För de förskolebarn som är inskrivna på Nattviolen så gäller läroplanen för förskolan Lpfö 18 och för de inskrivna fritidsbarnen så utgår vi ifrån läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet Lgr 11 som är reviderad 2019.


Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Maria Hedlund

maria.hedlund2@borlange.se

0243-642 49

Biträdande rektor

Caroline Vedberg

caroline.vedberg@borlange.se

0243-22 22 17

Besöksadress: Stadshusgränd 2

Prästkragen: 0243-748 93

Dagviolen: 0243-742 58