Borlänge kommuns logotyp

Ornäs förskola

Välkommen till Ornäs förskola!

Ornäs förskola ligger i Ornäs, i utkanten av Borlänge, och ingår i Ösjöenhetens förskolor och skolor. Förskolan består av fyra avdelningar.

På avdelningarna Nallen och Nyckelpigan är barnen mellan 1 och 3 år gamla, medan barn som är 4 och 5 år går på Grodan eller Fjärilen. 

Ornäs förskola ligger nära skolans byggnader i ett lugnt och naturskönt område med omedelbar närhet till skog och mark. Förskolan har ett väl utvecklat samarbete med Ornäs skola för att övergången från förskola till skola ska bli så smidig som möjligt. Förskolans äldre barn äter i skolans matsal.

Verksamhet

Vi erbjuder en förskola där lek, omsorg och lärande går hand i hand. Vi vill att såväl barn som föräldrar ska känna sig välkomna och trygga hos oss. Föräldrarna ska med förtroende kunna lämna sitt barn i vår verksamhet och känna sig trygga med vår pedagogiska kompetens.

Vi har som mål att erbjuda barnen en spännande och kreativ miljö som inspirerar till lustfyllt lärande. Utemiljön är viktig och mycket av den pedagogiska verksamheten bedrivs därför utomhus, både på gården och i skogen.

Vi vill att varje barn får möjlighet att använda kunskaper och verktyg inom områdena språk och kommunikation, lek, miljö, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik samt fysik och hälsa.

Arbetslaget är navet i organiserandet av barnets dagar på förskolan. Barnets behov av omsorg, utveckling och lärande ska vara i centrum för arbetslagets organisation och planering. Olika pedagoger har olika kompetenser, barnen har olika behov och vårt uppdrag är att med befintliga resurser skapa de allra bästa förutsättningarna för barnens fortsatta utveckling.

Verksamheten bedrivs därför dels i basgruppen, dels i tvärgrupper där barn från olika basgrupper är med, allt för att varje barn ska få den utmaning det behöver för att utvecklas. Dessa grupper leds av de pedagoger som har störst kompetens inom den aktuella aktiviteten.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Outi Tirkkonen

outi.tirkkonen@borlange.se

0243-738 20

Besöksadress: Dalsjövägen 29

Nallen: 0243-759 21

Nyckelpigan: 0243-759 21

Grodan: 0243-759 22

Fjärilen: 0243-22 20 87

Senast uppdaterad: 24 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här