Borlänge kommuns logotyp

Ornäs förskola

Välkommen till Ornäs förskola!

Ornäs förskola ingår i Ösjöenhetens förskolor och skolor. Förskolan har fem avdelningar som är samlokaliserade med Ornäs skola.

Förskolans yngsta barn går på avdelningarna Nallen och Nyckelpigan. De äldre barnen går på avdelningarna Igelkotten, Grodan och Fjärilen. På alla avdelningar arbetar förskollärare och barnskötare som samarbetar, planerar och genomför undervisning och andra aktiviteter för och med barnen.

Förskolan har direkt närhet till skog och andra naturområden som används i utbildningen och skolans idrottshall används regelbundet av alla avdelningar. Förskolan har ett nära samarbete med Ornäs skola för att övergången från förskola till skola ska bli så smidig som möjligt.

Verksamhet

Vi erbjuder en förskola där lek, omsorg och lärande går hand i hand. Du som förälder ska känna dig trygg med personalens pedagogiska kompetens och att ditt barn får uppleva en lustfylld och lärorik dag i förskolan i social gemenskap med andra. Fungerande samarbete och god dialog med dig som förälder är viktigt för oss.

Vi strävar efter att erbjuda spännande och stimulerande miljöer som väcker barns nyfikenhet till nya upptäckter i lekfulla former. Utemiljön är viktig och mycket av den pedagogiska verksamheten bedrivs utomhus på gården och i närmiljöerna.

Vi arbetar aktivt för att skapa trygga relationer mellan barnen och de vuxna där olika sätt att vara, tycka och tänka respekteras och tas tillvara.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Rektor

Outi Tirkkonen

outi.tirkkonen@borlange.se

0243-738 20

Besöksadress: Dalsjövägen 25

Nallen: 0243-759 21

Nyckelpigan: 0243-759 21

Grodan: 0243-759 22

Fjärilen: 0243-22 20 87

Igelkotten: 0243-738 19