Borlänge kommuns logotyp

Ornäs förskola

Välkommen till Ornäs förskola!

Ornäs förskola ligger i Ornäs, i utkanten av Borlänge, och ingår i Ösjöenhetens förskolor och skolor. Förskolan består av fyra avdelningar som är fördelade i två byggnader.

På Skogsbacken går förskolans yngsta barn i åldrarna 1-3 år på avdelningarna Nallen och Nyckelpigan. De äldre barnen i åldrarna 3-5 år går på avdelningarna Grodan och Fjärilen som finns på Ornäs skola (hus D). Skogsbacken och Hus D samarbetar med varandra dagligen.

Förskolan har direkt närhet till skog och andra naturområden som berikar utbildningen. Förskolan har ett nära samarbete med Ornäs skola för att övergången från förskola till skola ska bli så smidig som möjligt. Skolans idrottshall används regelbundet av alla avdelningar.

Verksamhet

Vi erbjuder en förskola där lek, omsorg och lärande går hand i hand. Du som förälder ska känna dig trygg med personalens pedagogiska kompetens och att ditt barn får den vägledning och den stimulans som behövs för en rolig dag i förskolan. Ett fungerande samarbete och en god dialog med dig som förälder är viktigt för oss.

Vi har som mål att erbjuda barnen en spännande och kreativ miljö som inspirerar till lustfyllt lärande. Utemiljön är viktig och mycket av den pedagogiska verksamheten bedrivs därför utomhus, både på gården och i skogen.

Vi arbetar aktivt för att skapa trygga relationer och ett fungerande samspel mellan barnen och med de vuxna. Barns nyfikenhet och lust att lära är de självklara utgångspunkterna för vårt arbete.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Rektor

Outi Tirkkonen

outi.tirkkonen@borlange.se

0243-738 20

Besöksadress: Dalsjövägen 29

Nallen: 0243-759 21

Nyckelpigan: 0243-759 21

Grodan: 0243-759 22

Fjärilen: 0243-22 20 87