Borlänge kommuns logotyp

Östermalmsgården

Välkommen till förskolan Östermalmsgården!

Östermalmsgården ligger nära centrum i Mjälga. Förskolan består av tre avdelningar anpassade efter barnens ålder.

På Gullvivan är barnen 4-5 år, på Blåklockan 1-3 år och på Anemonen 1-3 år. Pedagogerna har ett bra samarbete mellan avdelningarna och hjälps åt vid öppningar och stängningar.

Förskolan har en stor gård som uppmuntrar till lek i en varierad miljö. Gården gränsar mot ett grönområde dit barn och pedagoger brukar gå för att se naturens skiftningar.

Verksamhet

Vi vill att vår verksamhet ska genomsyras av ett demokratiskt klimat där barn och vuxna trivs, är trygga och känner glädje tillsammans varje dag. Vi har en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling som hjälper oss att vidareutveckla detta arbete.

Vi har valt ett temainriktat arbetssätt där vi väver in språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande. De äldre barnen arbetar med ”Läsnyckeln” och de yngre med "Praxis-alfabetet". Båda dessa är läsförberedande material där barnens nyfikenhet tas tillvara. På förskolan har vi också pedagoger som är utbildade i små barns matematik med syfte att göra barnen matematiskt medvetna från tidig ålder. Dessutom har en kommunövergripande utbildning gällande naturvetenskap och teknik hjälpt oss att ge barnen möjlighet att lära mer och ta del av spännande experiment riktat mot yngre åldrar.

Samtidigt anser vi på Östermalmsgårdens förskola att leken är det viktigaste verktyget som barnen har för att lära sig och uppleva nya saker. Vi tror också att utevistelse skapar friska barn och därför lägger vi en stor del av verksamheten utomhus.

Vi använder iPad som ett pedagogiskt verktyg för att dokumentera verksamheten och låta barnen reflektera över sitt eget lärande. Detta kan vi göra genom att fotografera eller filma ett speciellt tillfälle och sedan prata med barnen om vad de gjorde och lärde sig just då.

Maten lagas från grunden i förskolan och en stor del av den är ekologisk.

Du är välkommen att besöka oss - ring så bokar vi in en tid så att vi kan visa dig runt!

Rektor

Heléne Ekström

helene.ekstrom@borlange.se

0243-648 48

Besöksadress: Norra Gyllegatan 7

Anemonen: 0243-742 71

Blåklockan: 0243-745 74

Gullvivan: 0243-740 72