Borlänge kommuns logotyp

Östermalmsgården

Välkommen till förskolan Östermalmsgården!

Östermalmsgården – en förskola för barn 1-5 år. Förskolan ligger nära centrum i Mjälga.

Förskolan har tre avdelningar: Blåklockan för barn 1-3 år, Anemonen barn 1-3 år och avdelningen Gullvivan för barn 3-5 år. På avdelningarna arbetar förskollärare och barnskötare, som planerar och genomför undervisning på respektive avdelning, samt samarbetar/hjälps åt vid öppningar och stängningar.

Förskolan har en stor gård som uppmuntrar till lek i en varierad miljö. Gården gränsar mot ett grönområde dit barn och pedagoger brukar gå för att se naturens skiftningar.

Verksamhet

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barns bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Lpfö-18)

Förskolan är den första utbildningsformen. På Östermalmsgården erbjuds barnen att delta i en varierad undervisning som bygger på ett temainriktat arbetssätt som syftar till att skapa sammanhang, variation och meningsfullhet.

Pedagogerna arbetar för att barnen ska få en lekfull, stimulerande och utvecklande vistelse utifrån gällande styrdokument - förskolans läroplan (Lpfö18), skollagen och FN:s Barnkonvention. Grunden för utbildningen i förskolan är att den ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn.

Social kompetens, kommunikativa förmågor, och matematiskt tänkande m m tränas på ett lekfullt sätt för att lägga en bra grund för barnets fortsatta lärande. Förskolans miljöer och aktiviteter skapar förutsättningar för barnens lärande, genom att de får fantisera, utforska, upptäcka och lära. Barnens lärande observeras och dokumenteras.

Verksamheten planeras utifrån läroplanens mål och barnens intresse och genomförs av kompetenta pedagoger som ger ditt barn vägledning och stimulans. Barnens nyfikenhet och lust att lära är de självklara utgångspunkterna för vårt arbete. De ska ha roligt, samtidigt som varje dag har en tydlig struktur, rutiner och stunder av vila - allt för barnens bästa.

Utbildningen i förskolan skapar möjligheter för barn att utveckla:

  • sina förmågor, erfarenheter och kunskaper inom olika ämnen
  • social kompetens, empati, självständighet och förmåga att leka sitt tänkande, kännande, fantasi, kreativitet och sin handlingskraft

För att ge barnen möjlighet :

  • att gå vidare i sitt lärande/utveckling
  • att aktivt vilja delta i samhället
  • att ha roligt tillsammans med andra, få en social kompetens

Så att vårdnadshavarna känner sig trygga att lämna sitt barn på förskolan och upplever:

  • att barnet mår bra varje dag
  • att barnet utvecklas

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Sara Troth

sara.trot@borlange.se

0243-648 48

Besöksadress: Norra Gyllegatan 7

Anemonen: 0243-742 71

Blåklockan: 0243-745 74

Gullvivan: 0243-740 72