Borlänge kommuns logotyp

Paradisgården

Välkommen till Paradisgårdens förskola!

Paradisgården ligger centralt i stadsdelen Paradiset och är en av sex förskolor som tillhör Tjärna ängars förskoleområde. Paradisgården består av småbarnsavdelningen Vitsippan med barn i åldrarna 1-3 år och syskonavdelningen Violen med barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolan har gångavstånd till skogen och paradisbacken. Det finns dessutom goda bussförbindelser till och från förskolan. Förskolans gård lockar barnen till lek och rörelse under alla årstider. Lunchen tillagas i eget kök på förskolan.

Verksamhet

Grunden för verksamheten är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan. Värdegrundsarbetet är en viktig del och något som förskolan arbetar aktivt med. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna.

Förskolans målsättning är också att skapa en verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet genom att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och kompetenser.

Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten genom bland annat sång, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder. Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Vi väcker barnens intresse och nyfikenhet för matematik genom exempelvis lek, sång, ramsor, sagor och dans.

Läs mer om Tjärna ängars verksamhetsidé

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Karin Öst

karin.ost@borlange.se

0243-73970

Besöksadress: Skogsvägen 60

Vitsippan: 0243-742 98

Violen: 0243-662 11