Borlänge kommuns logotyp

Plogen

Välkommen till Plogens förskola!

Förskolan Plogen ligger centralt i området Tjärna ängar och är en av sex förskolor som tillhör Tjärna ängars förskoleområde.

Verksamheten håller till i två lägenheter med sex rum och kök i markplan och här går barn i åldrarna 1 till 6 år.

Plogen har nära till skog och natur, tillgång till lekparker och gångavstånd till sportfältet. Det finns dessutom goda bussförbindelser till förskolan.

Verksamhet

Plogens verksamhet styrs av förskolans läroplan och "Den goda förskolan". Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utvärderar och utvecklar vi hela tiden verksamheten. Vår målsättning är att skapa en verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet genom att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och kompetenser. Grunden för verksamheten är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan.

Några viktiga målsättningar för verksamheten vid Plogen är att barnen ska få:

  • lära sig om och vara rädd om naturen samt  vistas ute under olika årstider
  • utveckla sin kreativitet, fantasi och lekfullhet
  • möjlighet att utvecklas till bra kamrater

Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten genom bland annat sång, ramsor, sagor och samtal samt bilder som stöd till språket. För att lättare kunna observera barnens språkutveckling har vi skapat ett material där barnen får leka in språket.

Vi väcker också barnens intresse och nyfikenhet för matematik genom exempelvis lek, sång, ramsor, sagor och dans. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Värdegrundsarbetet är en viktig del och något som vi arbetar aktivt medpå Plogen. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna.

Läs mer om Tjärna ängars verksamhetsidé

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Marina Feldt

marina.feldt@borlange.se

0243-665 77

Besöksadress: Plogstigen 6 B-C

Telefon: 0243-741 26

Senast uppdaterad: 15 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här