Borlänge kommuns logotyp

Skräddaren

Välkommen till Skräddarens förskola!

Förskolan Skräddaren ligger i Skräddarbacken och har fyra avdelningar uppdelade i två hus, Skräddaren 1 och Skräddaren 2.

Förskolan ingår i Skräddarbackens förskoleenhet tillsammans med Målargården och Snickargården.

Skräddarbacken är ett område där naturen ligger runt knuten. Gården på Skräddaren består till stor del av skog och naturlig miljö som bjuder in till lek. Maten på Skräddaren levereras från Hällsjököket som serverar välbalanserade och genomtänkta måltider. Grönsaker, frukt och mejerivaror som används på förskolan är till största delen ekologiska.

Verksamhet

På Skräddaren arbetar vi för en giftfri förskola, vilket innebär att gammal plast, exempelvis  leksaker och korgar, har rensats ut från avdelningarna. Det finns ett medvetet tänk bland pedagogerna på förskolan gällande inköp. Att vara utomhus värderas högt och bidrar ytterligare till att barnen inte utsätts för onödiga gifter. Ett annat steg mot en giftfri förskola är att andelen ekologiska råvaror i maten är hög.

Vi arbetar också aktivt med IKT (Informations- och KommunikationsTeknik). Varje pedagog har tillgång till en lärplatta och det finns lärskärmar eller projektorer på varje avdelning. Dessa används i verksamheten både för pedagogernas dokumentation och barnens lärande.

Matematik och språk är en viktig del i barnens vardag och något som vi arbetar med från första dagen i förskolan. Både matematik och språk sker spontant i barnens vardag likväl som vid styrda aktiviteter. Vi arbetar efter de uppsatta mål som finns i våra styrdokument gällande språk och matematik. Lärandet sker på ett lekfullt och lustfyllt sätt efter barnens intressen och förmågor.

Välkommen att kontakta oss om du vill komma och se mer av vår verksamhet!

Besöksadress: Kviddasväg 16

Myran: 0243-740 63

Getingen: 0243-747 81

Humlan: 0243-749 33

Biet: 0243-749 32

Biträdande rektor

Johanna Lilja

Telefon: 0243-647 77

E-post: johanna.lilja@borlange.se