Borlänge kommuns logotyp

Snickargården

Välkommen till Snickargårdens förskola!

Snickargårdens förskola ligger i övre delen av Skräddarbacken, med närhet till skog och natur.

Förskolan har två avdelningar, Hammaren för de yngre barnen och Sågen för de äldre.

Verksamhet

På Snickargården samarbetar vi mycket över avdelningarna och värdesätter att stor och liten lär av varandra. Hos oss genomsyras verksamheten av leken som vi ser som en viktig del av lärandet. Barnen har dagligen möjlighet till lek både inomhus och utomhus.

Matematik, språk och naturvetenskap är andra viktiga delar i barnens vardag och något vi arbetar med dagligen. Lärandet sker på ett lekfullt och lustfyllt sätt efter barnens förutsättningar och intressen. Tillsammans med barnen utvecklas förskolans miljö. Vi strävar efter att verksamheten ska vara rolig, utforskande och utmanade. Vi lägger även fokus på genus och värdegrundsarbete.

IKT (Information- och kommunikationsteknik) används som ett komplement till den övriga pedagogiska verksamheten i förskolan, samt som ett verktyg för att utveckla lärandet och dokumentationen. På Snickargården har alla tillgång till modern teknik och därmed förutsättningar att utveckla en digital kompetens. Vi använder lärplattor, TV-skärmar samt projektor som vi kopplar upp våra lärplattor till för att skapa nya lärmiljöer. IKT ger möjligheter att skapa nya lärsituationer och arbetssätt. Vi uppmuntrar och lär barnen hur de själva kan använda de digitala verktygen för att dokumentera sitt eget lärande och utveckling.

Våren 2014 påbörjades arbetet för en giftfri förskola på samtliga förskolor i Skräddarbacken. Det innebär bland annat att gamla plastleksaker rensas ut från verksamheterna. Vid inköp av plast ska den vara godkänd av Naturskyddsföreningen. Ett annat steg mot en giftfri förskola är att servera ekologisk mat.

Vill du veta mer om verksamheten är du välkommen att kontakta oss!

Besöksadress: Gös Eriks väg 12

Hammaren/Sågen: 0243-661 25

Biträdande rektor

Johanna Lilja

Telefon: 0243-647 77

E-post: johanna.lilja@borlange.se