Borlänge kommuns logotyp

Svartnäsgården

Välkommen till Svartnäsgårdens förskola!

Svartnäsgården ligger ligger intill Forssaängskolan i stadsdelen Forssa. Förskolan har fyra avdelningar. 

På avdelningarna Kojan och Syrenen är barnen 1-3 år gamla medan de som går på Allén och Dalen är 2-6 år. Tillsammans med Forssagården, Forssaänggården och Gärdesgården bildar Svartnäsgården enheten Forssa förskolor.

Svartnäsgårdens förskola har en stor och härlig gård som utmanar barnen till lek, lärande och aktivitet. På gården finns ett Kretsloppshus, vilket är ett kombinerat växt-och hönshus. Förskolan har också ett eget kök där all mat lagas och där minst 50 % av maten är ekologisk. Svartnäsgården är en "Grön Flagg"-certifierad förskola.I närheten av Svartnäsgården finns Gammelgården och andra fina strövområden som de äldre barnen får vara med och utforska.

Verksamhet

På Svartnäsgården sätter vi barnen i fokus och strävar efter att verksamheten ska vara trygg och lärorik för varje barn. I förskoleåldern lär sig barnen bäst genom leken, så vi ägnar mycket tid till lek, både inom- och utomhus. Vi hjälper barnen att utvecklas, bygga relationer och samspela med varandra både i leken  och genom andra, gemensamma aktiviteter. Vi strävar efter att så mycket som möjligt utgå ifrån barnens nyfikenhet och tar hänsyn till deras olika intressen och önskemål.

Vår målsättning är att dagen på förskolan ska vara utvecklande och full av upplevelser. Barnen ska ha roligt, samtidigt som varje dag har en tydlig struktur, rutiner och stunder av vila - allt för barnens bästa.

Grön flagg

Genom Grön flagg arbetar vi ständigt med värdegrund och miljöfrågor. För oss är Grön flagg ett verktyg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete med hållbar utveckling i förskolan. Vi arbetar med odling, återvinning och kompostering. Förskolan har en egen kompost där vi slänger matrester. Jorden som bildas i komposten använder vi då vi odlar i vårt växthus och i pallkragar.

I vårt värdegrundsarbete ser vi olikheter som en tillgång och det är viktigt att alla får känna sig värdefulla. Vi uppmuntrar barnen till att visa hänsyn till både människor och natur.

Flera av pedagogerna har även gått utbildning i NTA (Naturvetenskap och Teknik för alla). Genom olika experiment inom till exempel luft och vatten vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet inom dessa områden.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Christine Fredriksson

christine.fredriksson@borlange.se

0243-747 09

Besöksadress: Svartnäsgatan 12

Kojan: 0243-748 96

Syrenen: 0243-747 08

Allén: 0243-747 52

Dalen: 0243-748 64

Senast uppdaterad: 15 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här