Borlänge kommuns logotyp

Svartnäsgården

Välkommen till Svartnäsgårdens förskola!

Svartnäsgården ligger intill Forssaängskolan i stadsdelen Forssa. Förskolan har fyra avdelningar med ett nära samarbete. 

På avdelningarna Kojan och Syrenen är barnen 1-3 år gamla medan de som går på avdelningarna Allén och Dalen är 2-6 år gamla. Tillsammans med Forssagården och Forssaänggården bildar Svartnäsgården enheten Forssa förskolor.

Svartnäsgårdens förskola har en stor och härlig gård som utmanar barnen till lek, lärande och aktivitet. Genom fysisk aktivitet och rörelse månar vi om barnens hälsa och välbefinnande. I närheten av Svartnäsgården finns dessutom Gammelgården och andra fina strövområden som de äldre barnen får vara med och utforska.

I vår härliga utemiljö kan vi också undervisa barnen i att värna om djur och natur. På förskolan finns ett kretsloppshus som omfattar både växt- och hönshus. Ibland odlar vi grönsaker och vindruvor i växthuset. På våren/sommaren bor det oftast höns i vårt hönshus, även om det vissa år inte är möjligt.

Utbildning och undervisning

På Svartnäsgården utgår vi från förskolans styrdokument och strävar efter att vår verksamhet och utbildning ska vara trygg, lärorik, lustfylld och utmanande. Leken har stor betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Därför har den också en central plats i vår utbildning. Barnen ska få leka och ha roligt, samtidigt som varje dag har en tydlig struktur, rutiner och stunder av vila - allt för barnens bästa.

Hos oss ska barnen genom undervisning och lek få uppleva den glädje det innebär att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Barnens delaktighet och inflytande ska vara i fokus och vi uppmuntrar deras nyfikenhet, kreativitet och intressen. Vi hjälper barnen att utvecklas, bygga relationer och samspela med varandra.

På Svartnäsgårdens förskola finns det ett hållbarhetstänk i det vi gör. På avdelningarna sopsorterar vi med barnen och väcker tankar om hur man kan återbruka. Hönsen är även en stor tillgång i vårt arbete med miljö och hållbarhet, liksom i vårt värdegrundsarbete. 

I värdegrundsarbetet ser vi våra olikheter som en tillgång. Det är viktigt att alla får känna sig värdefulla. Vi uppmuntrar barnen att visa hänsyn till både människor och natur. Till oss är alla välkomna!

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om vår förskola!

Rektor
Björn Lidén
E-post: bjorn.liden@borlange.se
Telefon: 0243-642 49

Biträdande rektor
Linda Otterbo
E-post: linda.otterbo@borlange.se
Telefon: 0243-74421

Besöksadress: Svartnäsgatan 12

Kojan: 0243-748 96

Syrenen: 0243-747 08

Allén: 0243-747 52

Dalen: 0243-748 64