Borlänge kommuns logotyp

Tångringsgården

Välkommen till förskolan Tångringsgården!

Tångringsgården ligger på Hagalund och har fyra avdelningar: Räkan, Musslan, Snäckan och Sjöhästen. 

Tångringsgården ingår i Västerbacka förskoleområde. Förskolan ligger centralt i Borlänge och har därmed nära till stadskärnans utbud så som bibliotek, parker och teater.

Verksamhet

På Tångringsgårdens förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vi strävar efter att skapa en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Utifrån barnens vetgirighet, nyfikenhet och intressen ger vi barnen möjlighet att växa i den roliga och utforskande leken. Barnen erbjuds en anpassad miljö där intresset här och nu styr, samt ett lekfullt lärande tillsammans med engagerade och nyfikna pedagoger.

IKT (Informations- och kommunikationsteknik)

På Tångringsgårdens förskola vill vi att barnen har tillgång till teknik för att ha goda förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. OECD och EU-parlamentet har utsett digital kompetens och kommunikativ förmåga till nyckelkompetenser i det livslånga lärandet. Vi vill ge alla barn samma möjligheter att arbeta med IKT. På våra avdelningar finns lärskärmar och lärplattor.

Pedagogisk dokumentation

På Tångringsgårdens förskola arbetar vi med det digitala verktyget Unikum som används för kommunikation till hemmen och till pedagogisk dokumentation. Vi följer upp, utvärderar och utvecklar utbildning och undervisning på förskolan med hjälp av Unikum. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Detta ger vårdnadshavare en möjlighet att få en god inblick i vår verksamhet.

Pedagogiska miljöer

På Tångringsgårdens förskola strävar vi efter att det ska finnas rum och utrymmen för ett lekfullt lärande. Miljön är en av våra utgångspunkter för verksamheten och vi är nyfikna pedagoger som arbetar tillsammans med nyfikna barn. Vi utvärderar våra miljöer och anpassar de efter barnens intressen.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Besöksadress: Hesseliusgatan 2

Räkan: 0243-747 00

Musslan: 0243-748 94

Snäckan: 0243-748 95

Sjöhästen: 0243-747 01