Borlänge kommuns logotyp

Täppgården

Välkommen till Täppgårdens förskola!

Förskolan Täppgården finns i Gylle och har sammanlagt fyra avdelningar. Avdelningarna heter Draken, Trollet, Pysslingen och Älvan.

Förskolan har en stor gård och stora grönområden och ligger på Gylletäppan, i ett äldre bostadsområde strax intill brandstationen.

Verksamhet

Verksamheten hos oss på Täppgården ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet. Gruppsammansättningen och den specifika kompetensen för varje avdelning är grunden för att skapa en så god pedagogisk verksamhet som möjligt. Målsättningen är bland annat att skapa en miljö där barnen känner delaktighet och där vi tar tillvara barnens nyfikenhet och kompetenser.

På Täppgården strävar vi efter att varje barn och förälder ska känna trygghet och tillit till personalen och miljön. Den pedagogiska verksamheten planeras utifrån barnens behov och utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation som är ett verktyg för reflektions- och utvecklingsarbete.

Vi arbetar dagligen i planerade aktiviteter och i lekens form med läroplanens strävansmål där bland annat matematik, språk, motorik, skapande, natur och teknik ingår.

Under läsåret 2024–2025 kommer förskolan att fördjupa sig extra i några prioriterade målområden:

  • Språkutvecklande arbetssätt med inriktning mot Läsa, berätta och dramatisera
  • Naturvetenskap och teknik

Täppgårdens förskola använder lärportalen Unikum, där vårdnadshavare har möjlighet att följa barnens utveckling och lärande i förskolan.

Gylleenhetens vision.pdf Pdf, 65.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och är något som vi arbetar aktivt med i den dagliga verksamheten. Vi ser olikheter som en tillgång och har mycket att lära av varandra. Mångfald ska vara en självklarhet i Täppgårdens verksamhet. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi samtalar dagligen, till exempel vid måltidssituationen eller vid våra planerade aktiviteter, om hur vi kan vara en bra kompis och hur vi beter oss mot varandra. Barnen ska känna lust och glädje när de kommer till oss på Täppgårdens förskola.

Är du intresserad av att se mer av vår förskola och vår verksamhet? Välkommen hit på ett besök! Ring gärna innan, så att någon av pedagogerna kan ta emot dig och visa dig runt.

Varmt välkommen!

Täppgårdens förskola (Täpp 1 & 2): Sockenvägen 129

Telefonnummer till avdelningarna:

Trollet: 0243-647 68
Draken: 0243-749 09
Pysslingen: 0243-742 57
Älvan: 0243-647 67