Borlänge kommuns logotyp

Tjärna förskola

Välkommen till Tjärna förskola!

Tjärna förskola ligger i direkt anslutning till Tjärnaskolan med närhet till Borlänge centrum.

På förskolan finns fyra avdelningar: Glädjen, Lyckan, Hoppet och Lugnet, där man arbetar med åldersindelade barngrupper.Tjärna förskola bildar tillsammans med Mats Knuts förskola ett förskoleområde. Förskolorna samarbetar under jul- och sommarlov och personalen genomgår gemensam fortbildning, nätverk och arbetsplatsträffar.

Verksamheten

Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga samt ha en rolig och lärorik tid på Tjärna förskola. Förskolan genomsyras av gemenskap och vi arbetar mycket tillsammans mellan avdelningarna.

Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan samt barnens intressen och behov. Vår verksamhet ska främja leken, kreativiteten och lärandet samt ta till vara barnens intressen för att lära och ta in nya erfarenheter, både individuellt och tillsammans med andra.

Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och anser att vi alla har mycket att lära av varandra. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi arbetar också för att de ska känna glädje, lust och nyfikenhet när de kommer till oss på Tjärna förskola.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Johanna Ädel

johanna.adel@borlange.se

0243-742 02

Pedagogisk utvecklare

Malin Hayde Birath

malin.birath1@borlange.se

0243-647 14

Avdelningar

Glädjen: 0243-647 01

Lyckan: 0243-647 02

Hoppet: 0243-647 03

Lugnet: 0243-647 04

Senast uppdaterad: 15 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här