Borlänge kommuns logotyp

Tjärna förskola

Välkommen till Tjärna förskola!

Tjärna förskola ligger i direkt anslutning till Tjärnaskolan med närhet till Borlänge centrum.

På förskolan finns sex avdelningar: Glädjen, Lyckan, Hoppet, Lugnet, Drömmen och Önskan där man arbetar med åldersindelade barngrupper.

Verksamheten

På Tjärna förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vi strävar efter att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan samt barnens intressen och behov. Vår verksamhet ska främja leken, kreativiteten och lärandet samt ta till vara barnens intressen för att lära och ta in nya erfarenheter, både individuellt och tillsammans med andra.

Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och anser att vi alla har mycket att lära av varandra. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi arbetar också för att de ska känna glädje, lust och nyfikenhet när de kommer till oss på Tjärna förskola.

Tillsammans med Trubaduren och Bullergården bildar vi Bullermyrens förskolor och ett av våra stora fokusområden handlar om ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar för att stärka barns språkliga medvetenhet och ge alla barn rätt till kommunikation. Vi arbetar därför språkutvecklande i alla situationer, alla dagar. Vi arbetar gemensamt med detta och ökar vår kompetens inom området genom gemensam fortbildning, nätverk och arbetsplatsträffar.

Förskolorna samarbetar under jul- och sommarlov.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Rektor

Johanna Ädel

johanna.adel@borlange.se

0243-742 02

Biträdande rektor

Evelina Hallin

evelina.hallin@borlange.se

0243-22 21 36

Pedagogisk utvecklare

Malin Hayde Birath

malin.birath1@borlange.se

0243-647 14

Pedagogisk utvecklare

Emma Jackalin

emma.jackalin@borlange.se

0243-642 13

Avdelningar

Glädjen: 0243-647 01

Lyckan: 0243-647 02

Hoppet: 0243-647 03

Lugnet: 0243-647 04

Drömmen: 0243-647 03

Önskan: 0243-647 04