Borlänge kommuns logotyp

Tjärna förskola

Välkommen till Tjärna förskola!

Tjärna förskola ligger i direkt anslutning till Tjärnaskolan med närhet till Borlänge centrum.

På förskolan finns sju avdelningar: Glädjen, Lyckan, Hoppet, Lugnet, Drömmen, Önskan och Viljan. Här man arbetar vi med åldersindelade barngrupper.

Hitta hit

Besöksadress: Björngränd 10, 784 40 Borlänge
Öppna karta i Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheten

På Tjärna förskola lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Vi strävar efter att skapa en verksamhet som är trygg, rolig och lärorik. Verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan samt barnens intressen och behov. Vår verksamhet ska främja leken, kreativiteten och lärandet samt ta till vara barnens intressen för att lära och ta in nya erfarenheter, både individuellt och tillsammans med andra.

Värdegrundsarbete är en viktig del för oss och något vi arbetar aktivt med. Vi ser olikheter som en tillgång och anser att vi alla har mycket att lära av varandra. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi arbetar också för att de ska känna glädje, lust och nyfikenhet när de kommer till oss på Tjärna förskola.

Ett av våra stora fokusområden handlar om ett språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar för att stärka barns språkliga medvetenhet och ge alla barn rätt till kommunikation. Vi arbetar därför språkutvecklande i alla situationer, alla dagar. För att öka vår kompetens inom området har vi gemensam fortbildning, nätverk och arbetsplatsträffar.

Förskolorna Tjärna, Trubaduren och Bullegården samarbetar under jul- och sommarlov.

Förskolorna samarbetar under jul- och sommarlov.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet.

Rektor

Evelina Hallin

evelina.hallin@borlange.se

0243-22 21 36

Biträdande rektor

Emma Jackalin

emma.jackalin@borlange.se

0243-642 13

Avdelningar

Glädjen: 0243-647 01

Lyckan: 0243-647 00

Hoppet: 0243-746 98

Lugnet: 0243-746 95

Drömmen: 0243-647 03

Önskan: 0243-647 04

Viljan: 0243-647 02

Längtan: 0243-74698