Borlänge kommuns logotyp

Tjärna Hage

Välkommen till förskolan Tjärna Hage!

Tjärna Hage finns på Tjärna ängar och är en mångkulturell förskola med sammanlagt fyra avdelningar.

På avdelningarna Måsen och Lärkan går barn i åldrarna 1 till 3 år och på Svalan och Trasten går barn i åldrarna 3 till 5 år. Tjärna Hage samt Trollskogen 1 & 2 kallas tillsammans för Skogshagens förskolor.

Tjärna Hage har en gård som lockar till lek och rörelse alla årstider. Förskolan har dessutom gångavstånd till skogen, Paradisbacken och sportfältet. Det finns även goda bussförbindelser i närheten av förskolan. Lunch tillagas i det egna köket.

Verksamhet

Målsättningen på Tjärna Hage är att skapa en verksamhet som lägger grunden för det livslånga lärandet genom att ta tillvara barnens intressen, nyfikenhet och kompetenser. Grunden för verksamheten är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga på förskolan. Förskolan arbetar systematiskt med kvalitet för att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten genom bland annat sång, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder. Vi väcker även barnens intresse och nyfikenhet för matematik, natur och teknik genom lek, sång, ramsor, sagor och dans. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Värdegrundsarbetet är en annan viktig del och något som förskolan arbetar aktivt med. Barnen ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna.

Är du intresserad av att se mer av vår verksamhet? Du är välkommen att besöka oss, men kom ihåg att ringa innan så att någon av pedagogerna kan ta emot dig.

Rektor

Pia Bortas
E-post: pia.bortas@borlange.se
Tel: 0243-737 74

Besöksadress: Mats Knuts väg 19

Svalan: 0243-742 61

Lärkan: 0243-749 13

Måsen: 0243-749 12

Trasten: 0243-660 87