Borlänge kommuns logotyp

Torsångs förskola

Välkommen till Torsångs förskola!

Torsångs förskola ligger i anslutning till Torsångs skola och har fem avdelningar.

De yngsta barnen går på Myran och Ekorren. På Uven och Räven går barn som är mellan 3 och 4 år, medan 5-åringarna går på avdelningen Älgen.

Verksamhet

Vi erbjuder en förskola där lek, omsorg och lärande går hand i hand. Vi vill att såväl barn som föräldrar ska känna sig välkomna och trygga hos oss. Som förälder ska du med förtroende kunna lämna ditt barn i vår verksamhet och känna dig trygg med vår pedagogiska kompetens.

Vi har som mål att erbjuda barnen en spännande och kreativ miljö som inspirerar till lustfyllt lärande. Utemiljön är viktig och mycket av den pedagogiska verksamheten bedrivs därför utomhus, både på gården och i skogen.

Vi vill att varje barn får möjlighet att använda kunskaper och verktyg inom områdena språk och kommunikation, lek, miljö, skapande, matematik, naturvetenskap och teknik samt fysik och hälsa.

Arbetslaget är navet i organiserandet av barnets dagar på förskolan. Barnets behov av omsorg, utveckling och lärande ska vara i centrum för arbetslagets organisation och planering. Olika pedagoger har olika kompetenser, barnen har olika behov och vårt uppdrag är att med befintliga resurser skapa de allra bästa förutsättningarna för barnens fortsatta utveckling. Verksamheten bedrivs därför dels i basgruppen, dels i tvärgrupper där barn från olika basgrupper är med, allt för att varje barn ska få den utmaning det behöver för att utvecklas. Tvärgrupperna leds av de pedagoger som har störst kompetens inom den aktuella aktiviteten.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Outi Tirkkonen

outi.tirkkonen@borlange.se

0243-738 20

Besöksadress: Torsvägen 1

Myran: 0243-739 90

Ekorren: 0243-739 93

Räven: 0243-737 71

Uven: 0243-739 92

Älgen: 0243-22 21 47

Senast uppdaterad: 15 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här