Borlänge kommuns logotyp

Torsångs förskola

Välkommen till Torsångs förskola!

Torsångs förskola ingår i Ösjöenhetens förskolor och skolor. Förskolan har fem avdelningar som är samlokaliserade med Torsångs skola, åk f-3.

Förskolan har direkt närhet till skog och andra naturområden. Förskolan har ett nära samarbete med skolan för att övergången från förskola till skola ska vara så smidig som möjligt. Skolans rörelserum används regelbundet av alla avdelningar.

Verksamhet

Vi erbjuder en förskola där lek, omsorg och lärande går hand i hand. Du som förälder ska känna dig trygg med personalens pedagogiska kompetens och att ditt barn får den vägledning och den stimulans som behövs för en rolig dag i förskolan. Ett fungerande samarbete och en god dialog med dig som förälder är viktigt för oss.

Vi har som mål att erbjuda barnen en spännande och kreativ miljö som inspirerar till lustfyllt lärande. Utemiljön är viktig och mycket av den pedagogiska verksamheten bedrivs därför utomhus, både på gården och i skogen.

Vi arbetar aktivt för att skapa trygga relationer och ett fungerande samspel mellan barnen och med de vuxna. Barns nyfikenhet och lust att lära är de självklara utgångspunkterna för vårt arbete.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Rektor

Outi Tirkkonen

outi.tirkkonen@borlange.se

0243-738 20

Besöksadress: Tingsrundan 1

Myran: 0243-739 90

Ekorren: 0243-739 93

Räven: 0243-737 71

Uven: 0243-739 92

Älgen: 0243-22 21 47