Borlänge kommuns logotyp

Trollskogen 1 och Trollskogen 2

Välkommen till Trollskogens förskolor!

Förskolorna Trollskogen 1 och Trollskogen 2 har sammanlagt 16 avdelningar och ligger mitt emellan stadsdelarna Paradiset och Tjärna ängar. Här har vi närhet till skogen samtidigt som det finns bra bussförbindelser till centrala Borlänge. 

Verksamhet

På Trollskogens förskolor erbjuds inledande och systematiskt återkommande dialog med föräldrar kring barnets kunskaper, förmågor, intressen och behov, samt dokumentation av överenskommelser avseende barnet. Dialogen handlar om barnets utveckling i nuläget med ett långsiktigt perspektiv.

Förskolorna möter varje barn som unikt, med sina känslor, erfarenheter, kunskaper, funderingar och idéer. Möten mellan många olika kulturer och många olika språk är en särskild tillgång på våra förskolor.

Vi skapar utvecklingsmöjligheter för barnen i form av meningsfulla och varierade aktiviteter i samspel med andra. Aktiviteterna utgår från barnens intressen, behov, nyfikenhet, vilja, lust och önskemål. Detta hjälper barnen att utveckla en konkret användbar kunskapsgrund för livet.

Vi lägger också stor vikt vid att skapa möjligheter för barnen att bygga och bevara relationer, samt skapar situationer där de får tillfälle att i grupp reflektera över olika företeelser och dilemman. Detta hjälper barnen att utveckla sin sociala kompetens, självständighet, förmåga att tänka och känna samt uttrycka detta. Samtidigt övar de också förmågan att använda sin fantasi och kreativitet.

Trollskogen ska ge barnen tillgång till en inbjudande, stimulerande och barnsäker miljö som stödjer utveckling och lockar till lärande med hela kroppen. Barnen lär sig använda kunskaper och verktyg inom språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, fysik, motorik och hälsa samt lek, miljö och skapande.

Den vardagliga omsorgen (mat, sömn, hygien, omtanke) med struktur och tydliga rutiner, delaktighet och vägledning är också mycket viktig för oss.

Skogshagens förskolors verksamhetsidé

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet!

Rektor

Christine Laurent
E-post: christine.laurent@borlange.se
Tel: 0243-661 74

Biträdande rektor

Susanne Nyman
E-post: susanne.nyman@borlange.se
Tel: 0243-737 39

Trollskogen 1

Fjärilen blå: 0243-739 73

Fjärilen röd: 0243-739 74

Grodan grön: 0243-739 77

Grodan gul: 0243-739 76

Igelkotten grön: 0243-739 78

Igelkotten gul: 0243-739 79

Trollsländan blå: 0243-739 72

Trollsländan röd: 0243-739 71

Trollskogen 2

Björnen grön: 0243-759 72

Björnen gul: 0243-759 70

Ekorren grön: 0243-759 71

Ekorren gul: 0243-759 73

Kaninen blå: 0243-737 11

Kaninen röd: 0243-737 14

Ugglan blå: 0243-737 12

Ugglan röd: 0243-737 13