Borlänge kommuns logotyp

Skogshagens förskolor, verksamhetsidé

Förskolorna Trollskogen 1 och Trollskogen 2 kallas tillsammans för Skogshagens förskolor. Förskolorna vänder sig till barn mellan 1 och 5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga. På Skogshagens förskolor går många barn med en annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska. Vi möter varje barn som unik, med sina känslor, erfarenheter, kunskaper, funderingar och idéer.

Barnen lever i en tekniskt väl utvecklad vardag med hög förändringstakt. Möten mellan många olika kulturer och många olika språk är en särskild tillgång i våra förskolor.

Vi erbjuder:

 • Inledande och systematiskt återkommande dialog med föräldrar kring barnets kunskaper, förmågor, intressen och behov. Dokumentation av överenskommelser avseende barnet. Dialogen handlar om barnets utveckling i nuläget med ett långsiktigt perspektiv.
 • Vardaglig omsorg (mat, sömn, hygien, omtanke) med struktur och tydliga rutiner, delaktighet och vägledning.
 • Utvecklingsmöjligheter i form av meningsfulla och varierade aktiviteter som utgår från barns intressen, behov, nyfikenhet, vilja, lust och önskemål och som genomförs i samspel med andra.
 • Allsidig stimulans som genomsyras av lek i olika former, både ute och inne.
 • Möjligheter att bygga och bevara relationer.
 • Möjlighet att utveckla en konkret användbar kunskapsgrund för livet.
 • Dagligt informationsutbyte med föräldrar i samband med lämning och hämtning.
 • Kontinuerlig dokumentation av barns utveckling och lärande.
 • Situationer där barn får tillfälle att i grupp reflektera över olika företeelser och dilemman.
 • Tillgång till en inbjudande, stimulerande och barnsäker miljö som stödjer utveckling och lockar till lärande med hela kroppen.
 • Möjligheter för föräldrar att systematiskt delta i verksamhetens utveckling.


Så att varje barn mår bra och utvecklar sin:

 • sociala kompetens
 • självständighet
 • förmåga att tänka och känna samt uttrycka detta
 • förmåga att använda sin fantasi och kreativitet

samt använder kunskaper och verktyg inom områdena:

 • språk och kommunikation
 • lek, miljö och skapande
 • matematik, naturvetenskap och teknik
 • fysik, motorik och hälsa

och så att varje förälder är nöjd och upplever:

 • att barnet mår bra varje dag
 • att barnet utvecklas samt
 • ser sin roll och sina möjligheter som förälder i relation till förskola
 • Ingen giltig användare vald.