Borlänge kommuns logotyp

Verksamhetsidé Tjärna ängar

Tjärna ängars förskolor vänder sig till alla barn mellan 1 och 5 år oavsett kulturell och språklig bakgrund, vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga. Vi möter varje barn
som unik, med sina känslor, erfarenheter, kunskaper, funderingar och idéer.

Barnen lever i entekniskt väl utvecklad vardag med hög förändringstakt. Möten mellan många olika kulturer och många olika språk är en särskild tillgång i våra förskolor.


Vi erbjuder

 Inledande och systematiskt återkommande dialog med föräldrar kring barnets kunskaper, förmågor,
intressen och behov. Dokumentation av överenskommelser avseende barnet. Dialogen handlar om
barnets utveckling i nuläget med ett långsiktigt perspektiv.
 Vardaglig omsorg (mat, sömn, hygien, omtanke) med struktur och tydliga rutiner, delaktighet och
vägledning.
 Utvecklingsmöjligheter i form av meningsfulla och varierade aktiviteter som utgår från barns intressen,
behov, nyfikenhet, vilja, lust och önskemål och som genomförs i samspel med andra.
 Allsidig stimulans som genomsyras av lek i olika former, både ute och inne.
 Möjligheter att bygga och bevara relationer.
 Möjlighet att utveckla en konkret användbar kunskapsgrund för livet.
 Dagligt informationsutbyte med föräldrar i samband med lämning och hämtning.
 Kontinuerlig dokumentation av barns utveckling och lärande.
 Situationer där barn får tillfälle att i grupp reflektera över olika företeelser och dilemman.
 Tillgång till en inbjudande, stimulerande och barnsäker miljö som stödjer utveckling och lockar till
lärande med hela kroppen.
 Möjligheter för föräldrar att systematiskt delta i verksamhetens utveckling.


Så att varje barn mår bra och utvecklar sin

 • sociala kompetens
 • självständighet
 • förmåga att tänka och känna samt uttrycka detta
 • förmåga att använda sin fantasi och kreativitet

samt använder kunskaper och verktyg inom områdena

 • språk och kommunikation
 • lek, miljö och skapande
 • matematik, naturvetenskap och teknik
 • fysik, motorik och hälsa

och så att varje förälder är nöjd och upplever

 • att barnet mår bra varje dag
 • att barnet utvecklas samt
 • ser sin roll och sina möjligheter som förälder i relation till förskola
 • Ingen giltig användare vald.