Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Rektor, Trollskogen 1
Karin Öst
0243-739 70
Trollskogen 1
Fjärilen blå 0243-739 73
Fjärilen röd 0243-739 74
Grodan grön 0243-739 77
Grodan gul 0243-739 76
Igelkotten grön 0243-739 78
Igelkotten gul 0243-739 79
Trollsländan blå 0243-739 72
Trollsländan röd 0243-739 71
Tf Rektor
Laurette Twameh
0243-665 28
Trollskogen 2
Björnen Grön 0243-759 72
Björnen Gul 0243-759 70
Ekorren Grön 0243-759 71
Ekorren Gul 0243-759 73
Kaninen Blå 0243-737 11
Kaninen Röd 0243-737 14
Ugglan Blå 0243-737 12
Ugglan Röd 0243-737 13
Dela sidan på sociala medier

Trollskogen 1 & 2

Välkommen till Trollskogens förskolor! Förskolorna finns i Tjärna Ängar och har 16 avdelningar fördelat på två verksamheter och med två förskolechefer.

Trollskogens förskolor är Borlänges största förskolebyggnad med 240 barn fördelade på 16 avdelningar. Förskolan ligger på gränsen mellan stadsdelarna Paradiset och Tjärna Ängar med närhet till skogen och med bra bussförbindelser till centrala Borlänge.

Förskolorna möter varje barn som unikt, med sina känslor, erfarenheter, kunskaper, funderingar och idéer. Möten mellan många olika kulturer och många olika språk är en särskild tillgång i våra förskolor.

Verksamhet

På Trollskogens förskolor erbjuds inledande och systematiskt återkommande dialog med föräldrar kring barnets kunskaper, förmågor, intressen och behov, samt dokumentation av överenskommelser avseende barnet. Dialogen handlar om barnets utveckling i nuläget med ett långsiktigt perspektiv.

Vi skapar utvecklingsmöjligheter för barnen i form av meningsfulla och varierade aktiviteter som utgår från barns intressen, behov, nyfikenhet, vilja, lust och önskemål och som genomförs i samspel med andra. Detta hjälper barnen att utveckla en konkret användbar kunskapsgrund för livet.

Vi lägger också stor vikt vid att skapa möjligheter för barnen att bygga och bevara relationer, samt skapar situationer där barn får tillfälle att i grupp reflektera över olika företeelser och dilemman. Detta hjälper barnen att utveckla sin sociala kompetens, självständighet, förmåga att tänka och känna samt uttrycka detta. Samtidigt över de också förmågan att använda sin fantasi och kreativitet.

Trollskogen ska ge barnen tillgång till en inbjudande, stimulerande och barnsäker miljö som stödjer utveckling och lockar till lärande med hela kroppen. Barnen lär sig använda kunskaper och verktyg inom språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, fysik, motorik och hälsa samt lek, miljö och skapande.

Den vardagliga omsorgen (mat, sömn, hygien, omtanke) med struktur och tydliga rutiner, delaktighet och vägledning är viktig för oss.

Välkommen att kontakta oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Sidan senast uppdaterad